Kompanjonsavtal är ett avtal för delägare

Ett kompanjonsavtal är ett avtal för delägare. Ett kompanjonsavtal reglerar förhållandet mellan delägarna i ett bolag som inte är aktiebolag. Ett aktieägaravtal är detsamma som ett kompanjonsavtal och reglerar i princip samma saker. Delägare ska skriva ett aktieägaravtal om det rör sig om ett aktiebolag. Ett kompanjonsavtal gäller för övriga bolagsformer, exempelvis handelsbolag.

Ett kompanjonsavtal är ett avtal för delägare

Kompanjonsavatalet är inget offentligt dokument, såsom exempelvis bolagsordningen eller stiftelseurkunden som finns registrerat hos Bolagsverket. Istället är avtalet ett internt dokument som bör förvaras av parterna på en säker plats.

I avtalet reglerar delägarna förhållandet sinsemellan. Exempelvis vem som ska täcka eventuella förluster och vad som händer om någon blir långvarigt sjuk.

Det är också möjligt att reglera hur värdering av bolaget ska ske. Dessutom är det också bra att skriva ner delägarnas långsiktiga planer och reglera hur och om nya delägare ska få inträda.

Konsekvenser av att inte ha ett kompanjonsavtal

Det kan leda till framtida tvister om delägarna inte väljer skriva ett kompanjonsavtal. Detta gäller oavsett om delägarna är vänner sedan tidigare eller inte. I princip varje gång ett företag startar är alla i teamet glada. Planeringen om vad alla ska göra och hur det ska gå till verkar ofta vara solklar. Men när det däremot går sämre, kan problem uppstå. Exempelvis att någon arbetar mindre än förväntningarna. Eller att en delägare arbetar med något annat istället, men har kvar sina andelar i företaget. Därför är det bra att reglera vad som är förväntat av varje delägare. Det är också bra att avtala om i vilka fall övriga delägare har rätt att köpa ut någon.

När ett företag startar finns det inte alltid möjlighet till att ta ut lön eller utdelningar. Ibland tar det längre tid och mer arbete kan vara nödvändigt än planerat. Det är därför viktigt att vara överens om en del saker när man driver ett företag tillsammans.

Det bästa är att ha allt skriftligt i ett kompanjonsavtal, eller aktieägaravtal om det är ett aktiebolag ni startat. På så sätt kan ni minimera risker för framtida konflikter och missförstånd. Det är en trygghet för alla parter att ha ett skriftligt avtal med bestämmelser som ni är överens om från början.

Vi skriver kompanjonsavtal till fast pris

Vi hjälper dig skriva eller granska ett kompanjonsavtal, eller aktieägaravtal, till ett fast pris. Vårt pris är 8000 kr exklusive moms och samtal med jurist ingår i priset.

Om du är osäker på vilka frågor ni bör komma överens om i avtalet, kontakta oss så hjälper vi dig. Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-81 66 33.