You are currently viewing Undersökningsplikt

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt innebär att en köpare ska undersöka varan, fastigheten eller bostadsrätten noga, innan köpet sker. Säljaren kommer nämligen normalt inte att ge någon ersättning för fel, som köpare borde upptäcka vid en noggrann undersökning.

Undersökningsplikt är särskilt viktig vid köp av fastighet eller bostadsrätt, men detta gäller även för köp av andra lösa saker.

Köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet eller bostadsrätt

Köparen har en undersökningsplikt som innebär att köparen ska undersöka fastigheten, för att få en uppfattning om dess skick. Denna plikt finns reglerad i lagen.

Köparen har ett stort ansvar och bör anlita en eller flera besiktningsmän för att besiktiga hela fastigheten innan köpet sker. Dessutom bör köparen även själv utföra en så kallad okulär undersökning, som sker genom att titta eller se och testa.

Köparen har alltid undersökningsplikt, även om det exempelvis i annonsen står att fastigheten är besiktigad.

Ansvar för dolda fel

Säljaren ansvarar dock alltid för dolda fel. Dolt fel föreligger om det är ett fel som fanns i fastigheten redan innan köpet och som inte har kunnat bli upptäckt vid en noggrann besiktning. Felet ska heller inte ha varit förväntat. Exempelvis är fel i rör eller elledningar att räkna som dolda fel.

Säljaren ansvarar för dolda fel i 10 år efter en fastighetsförsäljning enligt jordabalken. Vid försäljning av bostadsrätter, gäller istället 2 år enligt köplagen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss