Avtal för företag som samarbetar

Samarbetsavtal är ett vanligt avtal för företag som samarbetar med andra företag. Det är vanligt att företag samarbetar med andra företag av olika anledningar. I vissa fall har de samma målgrupp, i andra fall är de beroende av varandra. Ett skriftligt samarbetsavtal kan vara nödvändiga vid samarbeten mellan ett företag och ett annat företag, en organisation eller en konsult.

Skriftliga samarbetsavtal är säkrare än muntliga samarbetsavtal

Ett skriftligt samarbetsavtal är säkrare än ett muntligt samarbetsavtal. Även fast de i teorin är lika giltiga, blir det enklare att bevisa vad parterna har avtalat genom ett skriftligt avtal. Vid muntliga avtal är det också vanligt att parterna inte tänkt igenom alla viktiga bestämmelser. När samarbetet involverar kapital är det extra känsligt.

Ett skriftligt samarbetsavtal är både säkrare och ett sätt att undvika framtida tvister. Det är också möjligt att avtala om eventuellt konkurrensförbud i ett skriftligt samarbetsavtal. Det kan till exempel innebära att parterna inte får samarbeta med andra konkurrerande företag, under tiden samarbetet mellan parterna pågår.

Samarbetsavtal är ett avtal för företag som samarbetar

Samarbetsavtal är vanliga för alla bolagsformer, såsom enskild firma, handelsbolag och aktiebolag m.m. Ett skriftligt samarbetsavtal beskriver samarbetet och parternas rättigheter samt skyldigheter. Genom ett skriftligt avtal kan parterna komma överens om allt nödvändigt kring samarbetet. Exempelvis vad som händer om någon bryter mot avtalet eller inte lever upp till prestationerna enligt avtalet. Parterna bör komma överens om konsekvenserna av avtalsbrott i förväg, för att förhindra framtida tvister.

Det är också möjligt att avtala om vart och hur en eventuell tvist ska bli löst. Exempelvis genom allmän domstol eller skiljedom. Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan tvistelösning via allmän domstol och skiljedom innan parterna väljer ett alternativ. Den största skillnaden är att en tvist via allmän domstol är offentlig, inklusive alla handlingar och domstolsförhandlingen. Det betyder att allmänheten har rätt att få ut handlingarna och att närvara vid domstolen. Medan skiljedom är privat och inte offentlig.

Innehåll i samarbetsavtal

Innehållet i ett samarbetsavtal varierar beroende på samarbetets struktur och ändamål. Det är viktigt att samarbetsavtalet blir skrivet efter just dina förutsättningar. Gratis avtalsmallar för samarbetsavtal innehåller inte alltid alla bestämmelser som är nödvändiga. Därför är det bättre att inte använda en gratis avtalsmall för samarbetsavtal. Det är betydligt säkrare att skriva ett specifikt samarbetsavtal som reglerar exakt det samarbetet går ut på. Samarbetsavtal är ett vanligt avtal för företag som samarbetar med andra företag, men företag kan också samarbeta med privatpersoner.

I ett samarbetsavtal ska det framgå vilka parterna är, med relevanta kontaktuppgifter. Det är också bra att skriva vad syftet med samarbetet är och hur länge samarbetet ska pågå. Parterna kan också avtala om sekretess kring samarbetet. Det är också bra att reglera vad parterna får och inte får göra samt vad som ska hända om någon part bryter mot avtalet.

Dessutom är det även bra att avtala om hur marknadsföring får ske och om betalningar kring samarbetet. Parterna kan också avtala om vilka personer inom bolagen som har rätt att ge instruktioner kring samarbetet och hur eventuella ändringar ska bli godkända.

Vi skriver samarbetsavtal till fastpris

Vi skriver och granskar samarbetsavtal till fasta priser. Samtal och genomgång med jurist ingår alltid i priset. Vi har fasta priser för både granskningar eller om du vill ha ett avtal upprättat från grunden.

Har du ett avtal och vill få det granskat av en jurist, mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en prisoffert efter vi sett omfattningen och gjort en bedömning av ärendet. Vi kompletterar också avtalet vid behov. Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss så hjälper vi dig. Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-81 66 33.