Vite och skadeståndsklausul

Det är vanligt att införa en vite och skadeståndsklausul i avtal, som blir aktualiserade vid avtalsbrott och utgör en konsekvens. Det är även möjligt att införa dessa var för sig, eller i kombination med varandra. Vi rekommenderar alltid våra klienter att ha med både vite och skadeståndsklausul i samma avtal.

Enbart vite eller skadeståndsklausul

Har parterna enbart avtalat om en vitesklausul, kan skadan ett avtalsbrott orsakar uppgå till ett högre belopp än vad vitesbeloppet kan täcka. Det är negativt för den skadelidande parten. Men en fördel är att den part som gjort sig skyldig till avtalsbrott måste utbetala det avtalade vitet, oavsett den verkliga skadan avtalsbrottet orsakat. Dessutom är det inte ett krav att bevisa storleken på den verkliga skadan. Enbart bevis om avtalsbrottet är ett krav för att få rätt till vitet.

Om parterna enbart har avtalat om en skadeståndsklausul, kan det också vara negativt. Eftersom det i många fall kan vara svårt att räkna ut den exakta skadan, som måste bli beräknad i kronor. Exempelvis skadan på varumärket m.m.

Det är därför fördelaktigt att ha med både vite och skadeståndsklausul.

Tvist på grund av avtalsbrott

Skulle det uppstå en tvist, kan parterna välja att lösa tvisten i Tingsrätt eller Skiljedom. En dom från skiljedom är inte offentlig, till skillnad från allmän domstol, exempelvis Tingsrätt. Där blir samtliga handlingar offentliga.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss