Lagar som gäller arbetsmiljön på en arbetsplats

Det finns olika lagar som gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsmiljölagen innehåller allmänna krav som gäller arbetsmiljö. I arbetstidslagen finns regler om arbetstider och bestämmelser om hur mycket anställda får jobba per dygn och i vilken utsträckning de har rätt till raster och pauser.

Syftet med de olika arbetsmiljölagarna är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Det är viktigt att påpeka att det alltid är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsgivaren ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ger ut föreskrifter med riktlinjer som preciserar vad som gäller. Exempelvis för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Vi rekommenderar företag att upprätta en arbetsmiljöpolicy som gäller för samtliga anställda. I policyn bör det framgå vilken arbetsmiljö som är önskad och hur den ska bli upprättad m.m.

Dålig arbetsmiljö i företaget

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön på en arbetsplats vara anpassad till de anställdas olika förutsättningar. Det är en individuell anpassning som måste ske efter varje enskild anställd. De anställda avgör därför själva om arbetsmiljön är tillräckligt bra eller inte.

Den som är missnöjd med sin arbetsmiljö, och vill motverka en dålig arbetsmiljö, bör först och främst prata med sina kollegor, arbetsledare och sin chef om arbetsmiljön. Arbetstagaren ska då berätta om missnöjet. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön enligt lagen.

Kontakta skyddsombud och arbetsmiljöverket

Skyddsombud bör även bli kontaktad. Skyddsombudet ska då att företräda arbetstagarens talan och prata med cheferna för att lösa problemet. Om den dåliga arbetsmiljön på en arbetsplats skulle kvarstå, även efter att ämnet om det har blivit väckt på arbetsplatsen, ska Arbetsmiljöverket bli kontaktad. De har rätt att ställa krav på hur arbetsmiljön ska vara, som arbetsgivaren måste uppfylla. I vissa fall kan arbetsgivaren bli tvingad att betala ett vitesbelopp (böter). I vissa fall kan arbetsgivaren bli förbjuden att verksamheten fortsätter i den farliga arbetsmiljön.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss