Regler kring lägenhetsbyte digitala juristerna

Bestridande

Att bestrida något, innebär att motsätta sig något, exempelvis ett beslut eller en felaktig faktura. Det är ett vanligt ord som privatperson och företagare ofta stöter på.

Om du exempelvis får en felaktig faktura eller stämning mot dig, kan du välja att bestrida den, om du anser att det som motparten kräver eller hävdar är oriktigt.

Det är vanligt att det brukar stå på fakturan/stämningen hur lång tid mottagaren har på sig att bestrida ärendet. Motsatsen till att bestrida, är att acceptera.

Att bestrida något, innebär att motsätta sig något

Ett bestridande innebär att någon hävdar att det som motparten kräver eller yrkar är oriktigt eller på annat sätt felaktigt. Det betyder att någon vill att motpartens talan ska bli ogillad, dvs. inte vara gällande mot den bestridande parten.

Vad ett bestridande ska innehålla

Ett bestridande innebär alltså att någon motsätter sig något och strider mot dess riktighet. Det är möjlig att bestrida exempelvis beslut eller felaktiga fakturor. Bestridande kan bli lämnat både muntligen och skriftligen.

Ett bestridande ska innehålla information om vad bestridandet handlar om samt varför.

Bestrida felaktig faktura

Om du har fått en faktura som du anser vara felaktig eller oriktig av andra skäl, är det första steget att ta kontakt med avsändaren. Diskutera ärendet och bestrid fakturan. Ange också skälen till varför du anser att fakturan är felaktig.

Bestridandet kan ske via mail, telefon eller post. Skriv vilken produkt/tjänst det avser, fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum och belopp. Du ska också skriva ner skälen.

Vi rekommenderar att du bestrider fakturor skriftligen, eftersom det är viktigt att kunna styrka att bestridandet har skett samt när (bevisning).

Om avsändaren ändå vill ha betalt för fakturan och har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden, även om fakturan har blivit bestriden, bör en rättelseansökan bli skapad för att undvika en prick i registret.

Kronofogden utreder då om uppgiften om betalningsföreläggandet är missvisande eller giltigt. Om den som vill ha betalt vill gå vidare med sitt krav, sker det hos Tingsrätten som slutligen avgör målet.

Få tillbaka utlånade pengar

Det händer ibland att personer lånar ut pengar till någon, utan att få tillbaka sina pengar. Om parterna har ingått ett skuldebrev, kan det bli använt som bevisning för att pengarna har blivit utlånade.

Om något skuldebrev inte har blivit upprättat, kan man skriva ett brev med krav på återbetalning och posta till personen i fråga som lånat pengarna.

Ifall det inte är tillräckligt, är nästa steg att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Om det bestrids av motparten, kan man ansöka om att Tingsrätten ska pröva ärendet.

Företag vill få sin faktura betalt från kund

Om ett företag vill ha betalt för en faktura som en kund bestrider på oriktiga grunder, kan Kronofogden hjälpa till genom så kallat betalningsföreläggande. Om även det blir bestridet, ska ärendet därefter bli hanterat i allmän domstol.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss