Reklamera är bra för miljön och plånboken

Att reklamera är bra för miljön och plånboken, därför tycker konsumentverket att fler bör göra det. I Sverige har en privatperson (konsument) som köper lös egendom från ett företag (näringsidkare), tre år på sig att reklamera den. Detta är en rättighet som inte är möjlig att avtala bort. Till skillnad från när ett företag köper lös egendom från ett annat företag. Då är reklamationstiden istället två år enligt lagen. Däremott går det att avtala bort reklamationsrätten i sin helhet, eftersom köplagen inte är en tvingande lag. 

Att reklamera är bra för miljön och plånboken 

Reklamera är bra både för miljön och plånboken. Därför är det bra om fler gör det om en köp vara är felaktig eller slutar fungera inom reklamationsfristen. Istället för att ständigt köpa exempelvis ny elektronik för att det ursprungliga går sönder, kan det vara bra att reklamera den om det finns möjlighet. Eftersom produktion av varor sker på bekostnad av de resurser som finns på planeten, är det bättre att få varan reparerad istället för att köpa en ny. Dessutom är det billigare och därmed bättre för plånboken. 

Tyvärr är det många som köper något som sedan inte fungerar och inte vet vad de ska göra. I vissa fall kan det få stora ekonomiska konsekvenser och därför är det bra att känna till sina rättigheter. Exempelvis kan det vara förödande för en person som gjort en renovering om det blir helt fel, eller om en nyköpt bil slutar fungera efter några månader.

År 2017 gjorde konsumentverket en undersökning som handlade om hur mycket kunskaper konsumenter har om vår reklamationsrätt i Sverige. Resultatet visade att 80% inte visste hur lång tid en konsument har på sig att reklamera.