Företag och privatpersoner kan gå i konkurs

Både företag och privatpersoner kan gå i konkurs. Konkurs är ett juridiskt begrepp. Det innebär ett förfarande där en konkursförvaltare som tingsrätten utser, tar hand om tillgångarna som tillhör den fysiska eller juridiska personen som gått i konkurs.

Tillgångarna ska sedan bli fördelade till olika borgenärer. Både företag och privatpersoner kan gå i konkurs när de är insolventa. Det betyder att de inte kan betala sina skulder. Oftast beror det på att det inte finns tillräckligt med pengar eller andra tillgångar för att betala fordringarna.

Prioritering av skulder

Vissa fordringar har företrädesrätt. Det betyder att vissa skulder har rätt att bli betalda före vissa andra, som är oprioriterade fordringar.

De personer som har en fordran till konkursboet med så kallad särskild förmånsrätt, går före de med allmän förmånsrätt.

Allmän förmånsrätt gäller generellt med en inbördes prioritering.

Statlig lönegaranti

I Sverige är anställda omfattade av en så kallad statlig lönegaranti. Det innebär att anställda aldrig ska behöva vänta mer än nödvändigt på deras lön.

Det innebär också att om konkursboet inte har tillräckligt med pengar för att betala lönerna, kommer staten kliva in och göra det.

Företagsledarna eller deras närstående är dock inte omfattade av den statliga lönegarantin, vilket kan vara bra att veta som företagare.

Moderbolag och dotterbolag

Ett moderbolag och ett dotterbolag är rättsligt sett två olika självständiga juridiska personer enligt svensk rätt. Det innebär att det som händer med det ena bolaget inte påverkar det andra bolaget.

Om ett moderbolag går i konkurs, innebär det att aktierna i dotterbolaget tillhör moderbolagets konkursbo. Aktierna ses då som en tillgång bland moderbolagets övriga tillgångar och de kommer att bli sålda till högst bjudande.

En rättslig konsekvens av detta för dotterbolaget blir detsamma som om moderbolaget hade sålt aktierna i dotterbolaget utan att gå i konkurs, vilket är att dotterbolaget får nya ägare.

En verklig konsekvens av detta kan vara att de nya ägarna väljer att driva dotterbolaget på ett annat sätt, men det är inte någon direkt rättslig konsekvens.

Då moderbolaget och dotterbolaget ingår i en koncern, blir vissa särskilda rättigheter och skyldigheter påverkade, som antingen kan försvinna eller övergå till ett nytt moderbolag vid det ursprungliga moderbolagets konkurs.

I vissa fall kan ett dotterbolag inte fortsätta sin verksamhet på grund av moderbolagets konkurs och de ekonomiska effekterna det får för verksamheten. Men detta utgör dock inte en rättslig konsekvens av moderbolagets konkurs.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss