Sverige var det mest innovativa landet i EU

Sverige var det mest innovativa landet i EU år 2020. Detta visar siffror från European Patent Office (EPO) som gör mätningar inom immaterialrätt. Schweiz kom på första plats i världen, men är inte med i EU.

Studien är baserad på antalet patentansökningar som sker i medlemsländerna där jämförelsen sker per capita. År 2020 blev många företag drabbade av pandemin, men i Sverige fortsätter ändå många företag att utveckla innovationer med potential att få patent. Sverige är på andra plats i världen på global nivå.

Sverige var det mest innovativa landet i EU

Telekommunikation har under en längre tid varit ett område som Sverige varit i framkant inom. Ericsson är det företag som lämnat in flest patentansökningar i Europa under år 2020 med över 1600 stycken. Detta innebär att Ericsson gjort 5e flest ansökningar av alla företag i hela världen. Sverige behåller sin position som det land där flest patentansökningar inkommer i EU, även efter pandemin 2020. Med andra ord har innovationsnivån varit relativt opåverkad i Sverige visar studien.

Ansöka om Patent 

För att ansöka om patent i Sverige, ska ansökan bli inskickad till Patent- och registrerignsverket.

Patent- och registreringsverket är en myndighet i Sverige som utfärdar bland annat Patent. För att få ett patent som är gränsöverskridande, exempelvis inom EU, skickar du in ansökan till Europeiska patentverket. Däremot måste det vara godkänt av det myndigheten som utfärdar patent i ursprungslandet först, innan det Europeiska patentverket kan godkänna det.