Guide till att starta aktiebolag

I denna guide till att starta aktiebolag, beskriver vi hur du ska gå tillväga för att starta eget aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk person som du kan starta själv, eller tillsammans med någon annan. Både privatpersoner och andra juridiska personer kan vara delägare i ett aktiebolag.

Anmälan ska ske till Bolagsverket och Aktiebolaget blir startat smidigast genom deras e-tjänst:: Verksamt.se. Detta förutsätter att du har BankID.

Om du inte kan legitimera dig med hjälp av BankID, då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla det nya företaget till Bolagsverket. Avgiften ska bli betald samtidigt som du anmäler företaget.

Du måste genomföra vissa steg, för att starta ett aktiebolag. I denna guide till att starta ett aktiebolag kommer vi att gå igenom följande steg:

  1. Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning.
  2. Teckna och betala aktier till det nystartade företagskontot.
  3. Banken ordnar bankintyg.
  4. Skriv under stiftelseurkunden.
  5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
  6. Bolagsverket registrerar företaget.
  7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

1: Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

När du startar ett aktiebolag, är du i juridisk mening kallad för ”Stiftare”. Om du startar aktiebolaget med flera personer, är ni alla ”Stiftare”. Ett krav är att ni måste upprätta ett dokument, en så kallad stiftelseurkund. Detta dokument anger bland annat hur mycket ni betalar för varje aktie.

Kom ihåg att det även är bra att ingå ett aktieägaravtal om ni är flera delägare i ett aktiebolag.

Normalt blir ett aktiebolag stiftat med 25 000 kr i aktiekapital och med 1000 stycken aktier, vilket innebär att priset per aktie är 25 kr. Dessutom ska en stiftelseurkund innehålla ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen ska firmanamnet framgå, alltså aktiebolagets namn och en beskrivning av typen av verksamheten.

Giltigt företagsnamn

Det är viktigt att tänka på att välja ett giltigt företagsnamn. Vid registreringen via verksamt.se kommer du att få möjlighet att lämna tre alternativ, ifall att det första valet inte blir godkänt.

Exempelvis är ett ogiltigt företagsnamn, sådana som enbart består av siffror (”12234”), enbart beskriver verksamheten (”Bilverkstad”), endast ett förnamn eller efternamn eller endast bokstäver som inte tillsammans formar ett ord (”TUFCNMAD”). Mer information om giltiga och ogiltiga namn finns via verksamt.se.

2: Teckna och betala aktier till det nystartade företagskontot

När du startar aktiebolaget, köper du samtidigt aktier i bolaget. Detta gör du genom att skriva hur många aktier du tecknar, dvs. köper, i stiftelseurkunden. Alla personer som köper aktier i samband med att aktiebolaget blir stiftat, ska skriva under stiftelseurkunden. Det är dock inte ett krav att alla stiftare tecknar aktier i bolaget.

Aktierna ska bli betalda genom att pengarna för aktiekapitalet blir insatta i ett företagskonto. Det går också bra att starta ett aktiebolag genom så kallad apportegendom.

Aktiekapitalet ska idag vara minst 25 000 kr för privata aktiebolag och minst 500 000 kr för publika aktiebolag (Aktiebolag som finns på börsen).

3: Banken ordnar bankintyg

Nästa steg i denna guide till att starta ett aktiebolag, är att du måste kontakta en bank. Banken ska ordna de banktjänster du som företagare behöver. De ska också ta fram ett bankintyg på svenska som du ska skicka till Bolagsverket.

Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt. När du använder vår e-tjänst på verksamt.se för att starta aktiebolaget, ska banken lämna bankintyget direkt i e-tjänsten genom att kontaktpersonen på banken skriver under det med sin e-legitimation.

4. Skriv under stiftelseurkunden

Det fjärde steget i denna guide till att starta ett aktiebolag är att alla stiftare ska skriva under stiftelseurkunden. I detta steg är aktiebolaget bildat, i juridisk mening. Det som återstår är att få aktiebolaget registrerat och fullt giltigt hos Bolagsverket.

5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Efter att stiftelseurkunden är upprättad, måste du anmäla företaget för registrering till Bolagsverket. Det sker via blanketter eller genom BankID och verksamt.se. Det är viktigt att tänka på att anmälan måste bli inlämnad inom 6 månader, från att stiftelseurkunden blev upprättad.

6. Bolagsverket registrerar företaget

Nu är det upp till Bolagsverket att ta beslut om registrering. Företagnamnet måste bli godkänt, lika så stiftarna och den valda styrelsen. När Bolagsverket godkänner registreringen får aktiebolaget ett eget organisationsnummer.

Efter att registreringen är klar, blir företaget en egen juridisk person och verksamheten är redo att bli startad. Genom organisationsnumret kan företaget ingå avtal med andra parter. Det är viktigt att vara påläst om lagar och regler som gäller, både för aktiebolaget och för hur de verksamma ägarna ska styra verksamheten. Exempelvis måste bokföring bli inskickad regelbundet och aktiebolaget måste följa aktiebolagslagen och beakta köplagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen och många fler lagar.

7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Det sista steget i denna guide till att starta ett aktiebolag är att du måste anmäla och registrera den eller de personer som är så kallad verklig huvudman. Detta är ett krav enligt lagen som alla aktiebolag måste följa. Anmälan ska bli inskickad till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

TIPS

Ett tips är att vänta med att beställa trycksaker, hemsida, domän, logotyp och material till företaget, först efter att registreringen blivit godkänd! Det är nämligen endast efter registreringen som du vet vad företaget faktiskt kommer att heta.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss