Vanligt med klagomål gällande köp av begagnade bilar 

År 2021 var det vanligt med klagomål gällande köp av begagnade bilar från bilhandlare enligt Hallå konsument. Hallå konsument är en tjänst som konsumentverket bedriver vilket är en svensk myndighet. Myndigheten ger bland annat vägledning och information till konsumenter om deras rättigheter och brukar sammanställa olika rapporter. Det är skillnad på om en privatperson köper en begagnad bil från en bilhandlare eller privatperson, eftersom olika lagar gäller. 

Det är vanligt med klagomål gällande köp av begagnade bilar 

En vägledare på Hallå konsument har påpekat att många konsumenter har dåliga erfarenheter av att köpa en bil från bilhandlare som är begagnad. Dessutom är det många unga som har dåliga erfarenheter eftersom de brukar köpa billigare bilar. Detta kan vara en anledning till att det förekommer fel på bilen. Det är vanligt att en bilhandlare påstår att felet inte är omfattat av garantin. Därför är det bra att känna till att garanti och reklamation är två olika saker. 

Om en konsument upptäcker ett ursprungligt fel, har denne tre år sig på att reklamera köpet. Dessutom har konsumenter starkare skydd de första sex månaderna, då företaget måste bevisa att felet uppkommit efter köpet. Däremot är det många som inte väljer att reklamera även fast de har rätt till det. Rätten till reklamation är någon som konsumentombudsmannen tycker att fler bör använda, eftersom det är bra både för plånboken och miljön