Dotterbolag, moderbolag och systerbolag

Dotterbolag, moderbolag och systerbolag är benämningar för bolag som kan ingå i en och samma koncern.

Dotterbolag är ett bolag som blir styrt av ett annat överordnat bolag. Det överordnade bolaget är då kallat för moderbolaget. Moderbolaget och dotterbolaget kan vara flera typer av företagsformer och behöver inte vara aktiebolag.

Det finns olika fördelar med att ha olika konstellationer av moder- och dotterföretag. En fördel är att moderbolaget kan överföra delar av sitt aktiekapital till dotterföretaget. Det finns även andra skattemässiga och bokföringsmässiga fördelar.

Dotterbolag, moderbolag och systerbolag är benämningar för bolag som ingår i en koncern, där moderbolaget har bestämmande inflytande

För att ett bolag ska bli räknat som dotterbolag, måste moderbolaget har ett så kallat bestämmande inflytande över dotterbolaget. Ett bolag som kontrollerar mer än 50 % av dotterbolaget har bestämmande kontroll och blir därav moderbolag till dotterbolaget.

Om ett företag innehar mer än 20 % av rösterna i en juridisk person, föreligger ett så kallat betydande inflytande. Tillsammans ingår moderbolaget och dotterbolaget i en koncern. En koncern är en bolagsstruktur med minst två företag, där ett moderbolag har ett bestämmande inflytande över ett annat bolag.

Om ett eller flera dotterbolag tillsammans innehar röstmajoriteten i ett annat dotterföretag, är även detta räknat som dotterföretag till moderföretaget. Ett moderbolag kan ha flera dotterföretag under sig.

Dotterbolagen är sinsemellan kallade för systerbolag. Det är även möjligt att ett moderbolag och ett dotterföretag genomgår en fusion för att bli till ett och samma företag. Det sker genom Skatteverket.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss