Upprätta avtal på andra språk än svenska

Många företag och företagare vill upprätta avtal på andra språk än svenska, exempelvis avtal på engelska. Detta även fast avtalsparterna kan svenska och tillämpar svensk rätt i avtalet.

En anledning till annat språkval kan vara att företaget har ägare från utlandet. Det kan också bero på att företaget har planer på att ta in ägare från utlandet. Företaget kan även ha planer på att expandera internationellt och därför vilja ha avtal på engelska. Inom vissa branscher är avtal på engelska vanliga och det är ytterligare en anledning till varför vissa vill upprätta avtal på engelska. 

Upprätta avtal på andra språk än svenska

Det kan dock uppstå problem när man ska tolka avtalsinnehåll på engelska som har svenska uttryck. Detsamma gäller med svenskt avtalsinnehåll som innehåller engelska uttryck. I och med att vissa uttryck medför juridiska konsekvenser, är det viktigt att formuleringen blir korrekt i juridisk mening.

Båda nedanstående uttryck har relativt lika ordalydelser om man översätter dem till samma språk, men de får helt olika juridiska konsekvenser:

”Time is of essence” är ett vanligt uttryck inom engelsk rätt. Uttrycket innebär att en köpare får häva köp vid försenad leverans. Med andra ord kan leveransen vara en dag försenad, vilket ger köparen rättighet att häva köpet enligt praxis i England. 

”Det är viktigt att leveransen sker i tid” är ett vanligt uttryck inom svensk rätt, men detta ger normalt inte en köpare rätt att häva ett köp om leveransen är en dag försenad.

I vissa situationer kan det vara osäkert om ett avtal mellan två svenska parter skrivet på engelska ska tolkas mot engelsk-tekniskt språkbruk, eller mot svensk juridisk kontext efter att ha blivit översatt från engelska till svenska.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss