Artificiell intelligens inom immaterialrätt

Artificiell intelligens inom immaterialrätt är ett aktuellt ämne, eftersom det kan innebära att en maskin blir uppfinnare till ett verk och inte en människa. Det är viktigt att fastställa vem som äger rättigheterna till en uppfinning, vilket kan vara problematiskt när det gäller AI. Däremot gäller det inte AI som blir styrd utav en människa, utan enbart helt självständiga AI som kan skapa verk och uppfinningar. Därför har PRV överlämnat ett PM till regeringen. Där förekommer det förslag på hur Sverige kan göra för att tackla problemet. 

Artificiell intelligens (AI) inom immaterialrätt 

Internationella regler och lagar kring patent, blev framförhandlade under 1800-talet och fungerar väl än idag. Däremot har det skett förändringar i samhället som innebär att detta kan komma att behövas uppdateras. Exempelvis på grund av AI.

AI är ett område som är i snabb utveckling och inom områden som medicinsk forskning, kommer AI med stor sannolikhet att leda till nya produkter och mediciner m.m. Med tanke på den snabba utvecklingen, behöver lagstiftningen vara förberedd. Därför är internationella samtal ett viktigt steg framåt, eftersom detta inte enbart berör ett land. 

Sverige är i framkant när det gäller innovation i världen och därför bör Sverige även vara det inom denna fråga. En jurist på PRV ser tre potentiella lösningar:

  1. När något är skapat genom AI, har det inte ett immateriellt skydd. 
  2. Att införa en ny lagstiftning enbart för uppfinningar av AI.
  3. Att använda den lagstiftning som finns idag och att den som skapat AI, som i sin tur skapar ett verk eller en produkt, är uppfinnaren.