Äktenskapsförord särkullbarn

Äktenskapsförord särkullbarn

Äktenskapsförord för makar med särkullbarn

Gifta makar kan ingå ett äktenskapsförord, för att bestämma om viss egendom ska vara enskild egendom. Äktenskapsförord för makar med särkullbarn kan innebära fördelar och större säkerhet för den efterlevande maken som inte är förälder till särkullbarnet. Särkullbarn har nämligen rätt till sitt arv enligt lagen så snart föräldern avlider.

Äktenskapsförord måste enligt lagen vara skriftliga och undertecknade av båda makarna för att var giltigt. Dessutom måste äktenskapsförordet bli registrerat hos Skatteverket.

Genom ett äktenskapsförord för makar med särkullbarn, kan makarna säkra viss egendom till att tillhöra den ena maken. Det sker genom att göra egendomen till enskild egendom. Enskild egendom kommer att undantas från bodelning och delas inte upp till lika delar mellan makarna, såsom giftorättsgods blir uppdelat. På så sätt kan viss egendom tryggas till att tillfalla den efterlevande maken och inte till särkullbarn. Detta innebär att särkullbarn inte får ta del av enskild egendom som tillhör den make som inte är förälder till särkullbarnet.

Om någon av makarna driver ett företag tillsammans med andra delägare, är det särskilt viktigt att göra aktierna till enskild egendom. Här kan du läsa mer om äktenskapsförord för delägare som driver företag tillsammans.

Vad är ett särkullbarn?

Särkullbarn är barn från tidigare förhållande eller äktenskap och det finns särskilda regler som gäller för särkullbarn avseende deras arvsrätt. Reglerna skiljer sig från reglerna som gäller för gemensamma barn.

Exempelvis har särkullbarn rätt att få ut sin laglott direkt från sin förälder när denne avlider. Särkullbarn måste inte vänta på att ta del av sitt arv fram till dess att även den andre maken avlider. Men de gemensamma barnen får ta del av sitt arv först när den andre föräldern avlider. Under tiden den kvarlevande föräldern är vid liv, får denne rätt att disponera över arvet med fri förfogande rätt. 

I många fall är det även bra att makarna också skriver ett testamente. I testamentet kan makarna bestämma hur deras kvarlåtenskap ska fördelas. Det är möjligt att bestämma att den efterlevande maken har rätt att få bo kvar i orubbat bo, och att särkullbarn förlorar sin rätt till efterarv om de kräver ut sin laglott direkt.

Det är särskilt viktigt för gifta makar att skriva ett testamente om de bor utomlands. Här kan du läsa mer om fördelarna och konsekvenserna av att inte ha ett testamente om ni bor utomlands mer än 3 år.

Äktenskapsförord till fast pris

Vi skriver och skräddarsyr äktenskapsförord till fastpris på distans. Priset är 2500 kr inkl. moms. Samtal samt genomgång med jurist ingår alltid i priset.

Vi granskar också befintliga äktenskapsförord till fastpris. För att göra en prisbedömning, behöver vi se avtalet först. Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en prisoffert. 

Du är alltid välkommen att ringa till oss på 08-81 66 33 om du har frågor. Det går även bra att mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.