You are currently viewing Konkurrens

Konkurrens

Konkurrens innebär att två eller flera företag försöker att vinna marknadsandelar och kunder från varandra.

Det föreligger exempelvis konkurrens om företag har samma målgrupp och säljer samma produkter eller tjänster.

Företagskonkurrens är positivt

Vi brukar säga till våra klienter att konkurrens inte är något negativt. Det är snarare positivt, eftersom det innebär att det finns en efterfrågan på marknaden.

Tack vare konkurrensen får konsumenter valmöjligheter, samtidigt som det leder till ekonomisk tillväxt i samhället, genom ett större utbud av varor, tjänster och nya jobb.

Konkurrens bidrar till bättre kvalité

Ofta leder konkurrenssituationer även till att kvalitén på produkter och tjänster blir allt bättre. Detta beror på att företag alltid vill vara bättre än sina konkurrenter, och det är en an anledningarna till att tjänster eller produkter blir utvecklade.

Genom att ligga steget före, vara bättre och nå ut till sin målgrupp, kan ett företag lyckas konkurrera med andra företag.

Konkurrensklausuler i avtal

Det är vanligt att det i avtal finns ett så kallat konkurrensförbud. En sådan klausul är vanlig inom bland annat aktieägaravtal och anställningsavtal.

Klausulen kan innebära ett förbud mot att under och viss tid efter avtalets upphörande, börja arbeta eller samarbeta med ett konkurrerande företag.

Konkurrensverket

Konkurrensverket är den myndighet som har tilluppgift att bevaka konkurrensen på den svenska marknaden och att företag följer konkurrenslagstiftningen.

Det är exempelvis förbudet att bilda karteller och förbjudet för stora företag att missbruka sin dominerande ställning på marknaden.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss