Aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare i ett aktiebolag. Både företag och privatpersoner kan köpa och äga aktier i ett aktiebolag och vara delägare. Aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan delägarna och aktiebolaget. Avtalet kan ingås mellan alla eller enbart vissa av aktieägarna.

En aktieägare är en person som äger aktier i ett aktiebolag. En aktie är en enhet av ägande i ett företag. Bildandet av ett nytt aktiebolag sker via Bolagsverket och deras e-tjänst Verksamt.se. Nyregistreringar tar ca 4-6 veckor.

Här kan du läsa vår guide om att starta ett aktiebolag.

Innehåll i aktieägaravtal

I aktieägaravtalet är det vanligt att avtala om att aktierna ska vara aktieägarens enskilda egendom. Det kan ske genom ett äktenskapsförord, där det framgår att aktierna är enskild egendom. Detta är viktigt av många olika anledningar. Det är särskilt viktigt för att aktierna inte ska ingå i en bodelning vid en framtida skilsmässa.

Här kan du läsa mer om:

Varför aktier bör göras till enskild egendom.

Det är också vanligt att avtala om nya delägare ska få ansluta sig till aktiebolaget, under vilka villkor det får ske och hur röstning ska ske mellan delägarna.

I ett aktieägaravtal är det också vanligt att avtala om vad som händer med en delägares aktier vid långvarig sjukdom eller dödsfall. Dessa frågor är tunga att behandla men mycket viktiga, eftersom det påverkar övriga delägare och deras förmågor att driva vidare aktiebolaget.

Aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare

Aktieägaravtal är vanliga inom alla branscher, eftersom det reglerar ägarnas förhållande till varandra och aktiebolaget. Aktieägaravtalet innehåller klausuler som reglerar exempelvis vinstutdelning, hur nya delägare ska inträda, konsekvenser vid avtalsbrott m.m.

Kompanjonsavtal

Driver du ett handelsbolag eller ett bolag i annan bolagsform, ska du istället teckna ett kompanjonsavtal. Innehållet i kompanjonsavtalet är i princip samma som i ett aktieägaravtal och det reglerar också ägarnas förhållande till varandra och bolaget.

Här kan du läsa mer om kompanjonsavtal.

Vi skriver och granskar aktieägaravtal

Om du behöver hjälp med att skriva eller granska aktieägaravtal är du välkommen att kontakta oss. Vi skriver och granskar aktieägaravtal till fasta priser. Våra öppettider är alla dagar 09:00-20:00.