Tystnadsplikt innebär ett förbud att röja uppgift

Tystnadsplikt, även kallad sekretess, innebär ett förbud att röja uppgift. Förbudet gäller oavsett om röjandet det sker muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.

Tystnadsplikt, även kallad sekretess, innebär ett förbud att röja uppgift

Tystnadsplikten är reglerad i många olika lagar för både privat- och offentlig sektor. Reglerna är även olika stränga för olika yrken. Sekretesslagarna finns till för att skydda enskilda personers personliga integritet.

Tystnadsplikt enligt avtal – Sekretessavtal

Det går även att avtala om tystnadsplikt som privatperson eller företag. Ett sådant avtal är kallat för sekretessavtal. Det är exempelvis vanligt att skriva ett sekretessavtal inför ett möte med en investerare eller nya kunder.

Det finns dock vissa undantag: Tystnadsplikten får bli bruten om man fått samtycke till det. Dessutom har vissa personer med tystnadsplikt i sitt yrke en skyldighet att vända sig till polis. Detta gäller om det framkommer information om ett brott som skulle kunna ge minst två års fängelse. Det gäller även om misstanke finns att barn skulle fara illa/utsätts för brott.

Vi kan hjälpa dig skriva eller granska ett sekretessavtal till fast pris. Kontakta oss om du behöver hjälp med det.

Personer som lyder under sekretess enligt lagen

Några exempel på yrken och personer som har tystnadsplikt enligt lagen är advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter och familjerådgivare.

Dessa yrkespersoner får exempelvis inte ens vittna i domstol utan samtycke från personen det gäller eller stöd i lag. Präster har den strängaste tystnadsplikten och får aldrig vittna i domstol om något som de fått veta under bikt. Brott mot tystnadsplikt blir straffat med böter eller fängelse i högst ett år enligt brottsbalken.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss