Få gratis råd om att hantera skulder från kommunerna

Det är möjligt att få gratis råd om att hantera skulder från kommunerna. I Sverige arbetar kommuner bland annat med att hjälpa skuldsatta personer. Dessutom arbetar kommuner med att förebygga skuldproblem som påverkar såväl individen, som samhället. Därför är det viktigt att förmedla information om detta, så att fler kan få hjälp från kommunerna. Detta är något bland annat konsumentverket har påpekat.

Få gratis råd om att hantera skulder från kommunerna 

Om du vill få råd om att hantera skulder från kommunerna, behöver du kontakta budget- och skuldrådgivarna, som alla kommuner har. Enligt lag har du möjlighet att få hjälp kostnadsfritt. Det finns flera personer som skulle kunna ha behov av att kontakta myndigheten, som inte gör det. Här kan du läsa mer information på Konsumentverket.

När en person är skuldsatt, påverkar det ekonomin och det kan också påverka hälsan hos individen negativt. Dessutom påverkar det samhället. Tyvärr är det många som inte söker hjälp direkt, utan väntar en lång tid. Därmed kan problemet bli ännu större och påverka hälsan ännu mer. Det är flera myndigheter som blir berörda och de behöver samarbeta för att lösa problemet. Därför behöver man bland annat sprida kunskap och information om denna möjlighet som kommunerna tillhandahåller.