Sekretessavtal inför möte med investerare

Sekretessavtal inför möte med investerare

Klientfråga om sekretessavtal inför möte med investerare

Hej, jag behöver ett sekretessavtal inför möte med investerare. Jag planerar på att starta ett företag och har en affärsidé som inte finns på marknaden. Men jag har läst på internet och det verkar inte som att jag kan få patent på idéen. Min potentiella investerare vill veta mer om idén, men jag är rädd för att berätta allt om idén och att den ska bli kopierad. Därför behöver jag en typ av sekretessavtal eller liknande, för att försöka skydda mig, men undrar hur det fungerar?

Svar:

Sekretessavtal inför möte med investerare

Hejsan, tack för din fråga. Vad roligt att du funderar på att starta eget företag. Det är vanligt att många personer vill skriva ett sekretessavtal inför möte med investerare. Ett sekretessavtal innebär att viss information ska hållas hemlig. Det går att avtala om hur länge informationen ska vara hemlig och specificera vad informationen handlar om.

Vite och skadeståndsklausuler

Det är också viktigt att komma överens om vad som ska ske ifall någon av parterna bryter mot sekretessen. Vanligtvis brukar parterna avtala om vite och skadestånd. Ett vite (förbestämt bötesbelopp) kan vara kombinerat med eller utan ett skadestånd. Genom att bestämma ett vite, ska den avtalsbrytande parten betala vitesbeloppet till motparten vid brott mot avtalet. Den skadelidande parten behöver inte bevisa att någon skada faktiskt har inträffat av avtalsbrottet, utan behöver enbart bevisa att ett avtalsbrott har skett.

Om parterna har avtalat om skadestånd och den skadelidande parten kräver skadestånd, måste skadans storlek bli beräknad i kronor. Detta kan vara svårt att uppskatta, därför rekommenderar vi alltid att kombinera en klausul om skadestånd, med en klausul om ett vite. I vissa fall kan skadestånd täcka överstigande skadebelopp, som vitet inte täcker. Därför är det bra att ha med båda klausulerna.

Det går nästan aldrig att vara helt 100 % säker och trygg genom att ingå ett sekretessavtal, men genom att ha ett sekretessavtal finns det åtminstone en chans att få pengar om motparten skulle bryta avtalet. Ett sekretessavtal utgör dock ingen garanti eller liknande för att motparten inte ska kopiera din idé. Om det uppstår en tvist mellan parterna, kan tvisten bli löst via allmän domstol eller skiljedom.

Vi skriver sekretessavtal inför möte med investerare och andra parter

Vi skriver och granskar sekretessavtal till fastpris. Våra sekretessavtal kostar 2500 kr inklusive moms. Vi skräddarsyr avtalet efter just din situation. I priset ingår också samtal och genomgång med en jurist. Vill du beställa ett avtal eller har funderingar, ring oss på 08-81 66 33 eller mejla oss till kontakt@digitalajuristerna.se så hjälper vi dig.

Om du vill vara mer kostnadseffektiv, men ändå vara säker, kan du skriva första utkastet av avtalet själv. När du har skrivit ett första utkast, kan vi granska det och komplettera det vid behov. Ju mer komplett och bättre avtalet är, desto billigare blir det för dig. Exempelvis kan du söka efter några exempel på internet och skriva ihop ett eget utkast, om du vill hålla kostnaderna nere för din del. I sådana fall går det snabbare för oss att utföra arbetet, än att vi skriver ett sekretessavtal från början åt dig.

Har du ett sekretessavtal som du vill ha granskat och förklarat? Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en offert med ett fastpris. Vi behöver se avtalet, för att se omfattningen och hur mycket som eventuellt måste kompletteras. Därefter kan vi göra en bedömning och ge dig ett fast pris för ärendet. När du fått vårt fastpris, väljer du om vi ska bli anlitade.