Innebörden av befintligt skick

Innebörden av befintligt skick är att en vara blir såld i det skick varan är vid köptillfället och innebar en friskrivning för säljaren. Det är vanligt att det står att en begagnad vara ”säljs i befintligt skick” i annonser. Det innebär att varan blir såld i det skick den är när den blir köpt.

Detta utgör en friskrivning och ansvarsbegränsning. Köparen kan i sådana fall räkna med att varan inte är felfri.

Befintligt skick och begagnade varor

Det är vanligt att begreppet blir använt vid försäljning av begagnade varor, exempelvis bilar. Den som köper en bil i befintligt skick, kan inte förvänta sig att den ska vara likställd med en nyproducerad bil som kan bli köpt i butik. Därför får köparen inte samma möjligheter att klaga på fel.

Om en bil blir köpt i befintlig skick, blir det svårt för köparen att efter köpet klaga på upptäckta fel. Det beror på att bilen blev såld i befintligt skick och köparen borde ha undersökt bilen mycket noggrannare.

Om bilen däremot är i sämre skick än vad köparen kunde förutsätta, kan varan ändå vara felaktig enligt köplagen. Då kan köpet gå åter.

Det är ett krav att säljaren skriver i annonsen att varan blir såld i befintligt skick, för att det ska gälla.

Felaktig vara såld i befintligt skick

Om du köper en vara i ”befintligt skick” är det viktigt att undersöka varan noggrant före köpet. Befintligt skick betyder nämligen att köparen som huvudregel inte kan påkalla fel på varan i efterhand.

En vara som blivit såld i befintligt skick kan dock vara felaktig under vissa förutsättningar:

  1. Om varan inte överrensstämmer med de uppgifter säljaren lämnade före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.
  2. Ifall säljaren inte upplyste om felet före köpet som säljaren kan antas ha känt till och som köparen har räknat med att denne borde fått veta.
  3. Om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunde ana, med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter.

Om du skulle finna fel på varan måste du genast meddela säljaren om det. Du kan ha rätt till prissänkning eller rätt att häva köpet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss