Skillnad mellan att upplåta eller överlåta något

Det är en stor skillnad mellan att upplåta eller överlåta något. Något kan bli upplåtet eller överlåtet från en person till en annan. Exempelvis blir hyresrätter upplåtna till hyresgäster från hyresvärden. Det kan även bli aktuellt med en andrahandsupplåtelse, om förstahandshyresgästen hyr ut sin lägenhet till någon annan.

Ett aktiebolag kan bli överlåtet, genom exempelvis försäljning av aktierna till en köpare. Då bör parterna ingå ett aktieöverlåtelseavtal.

Skillnad mellan att upplåta eller överlåta något

När du överlåter något, ger du bort det för evigt. En överlåtelse kan ske genom köp, byte eller gåva. Det går att överlåta i princip typer av saker.

När du upplåter något, innebär det istället att du hyr ut eller lånar ut något under en begränsad tid eller för ett särskilt ändamål. Det innebär att upplåtaren har rätt att få tillbaka saken.

Vi rekommenderar alltid att skriva avtal. Oavsett om det gäller en överlåtelse eller upplåtelse.

Avtalet är till för att parterna ska försäkra sig om att allt går rätt till och att villkoren har blivit diskuterade mellan parterna. Det är bättre att ha skriftliga avtal än muntliga, även om muntliga avtal är lika giltiga. Eftersom muntliga avtal är svårare att bevisa.

Om det skulle uppstå en tvist mellan parterna, kan den bli löst på olika sätt, exempelvis via tvistelösning genom allmän domstol.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss