Andrahandsupplåtelse betyder att hyra ut sin nyttjanderätt

Andrahandsupplåtelse betyder att hyra ut sin nyttjanderätt, tex. hyresrätt eller bostadsrätt, till någon annan som självständigt använder den. I vardagligt språk är det kallat för andrahandsuthyrning.

Andrahandsupplåtelse betyder att hyra ut sin nyttjanderätt men måste inte ske mot betalning

Det är tillräckligt att en familjemedlem lånar ut en lägenhet till någon annan i familjen, för att det ska utgöra en andrahandsupplåtelse. Detta kan ske utan ersättning eller betalning, för att det ska vara fråga om andrahandsupplåtelse.

Det finns inget krav om betalning enligt lagen, för att det ska föreligga en andrahandsupplåtelse. Kravet är enbart att lägenheten ska bli använd självständigt.

För att någon ska ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand genom upplåtelse finns vissa krav. Förstahandshyresgästen måste ansöka om lov från hyresvärden. Den som hyr ut en lägenhet till någon annan utan lov, kan det leda till att hyreskontraktet blir hävt. Detta eftersom nyttjanderätten kan bli ansedd att vara förverkad.

I ansökan till antingen styrelsen eller hyresvärden ska det framgå vilken lägenhet ärendet avser. Det ska också framgå hur länge den ska bli uthyrd, till vem och varför den ska bli uthyrd. Dessutom ska det stå med övriga kontaktuppgifter och upplysningar om andrahandshyresgästen.

Det är alltså oerhört viktigt att anmäla en andrahandsupplåtelse till hyresvärden. Detta är viktigt för att inte riskera att bli av med sin lägenhet och sitt förstahandskontrakt.

Tillstånd ska normalt bli lämnat, om sökanden har skäl för upplåtelsen. Exempelvis arbete på annan ort och ifall det inte finns någon befogad anledning att vägra ett samtycke. Om hyresvärden eller styrelsen inte skulle godkänna en ansökan om andrahandsupplåtelse, kan samma ansökan istället bli inskickad till den så kallade hyresnämnden. Då prövar hyresnämnden ärendet.

Något som är viktigt att komma ihåg är att den som hyr ut sin lägenhet är fortsatt ansvarig för lägenheten. Det innebär att förstahandshyresgästen är ansvarig för att lägenheten blir vårdad väl.

Dessutom är denne ansvarig för att inga störningar förekommen under tiden den är uthyrd av andrahandshyresgästen. Detta innebär att förstahandshyresgästen kan förlora sitt kontrakt till lägenheten, och därmed nyttjanderätten, om andrahandshyresgästen inte sköter sig.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss