Vem kan köpa aktier?

Privatpersoner och företag kan köpa aktier och överta ett aktiebolag genom ett aktieöverlåtelseavtal. En köpare kan köpa hela eller delar av ett aktiebolag.

Exempelvis kan en privatperson och ett annat företag köpa ett aktiebolags aktier. Parterna blir då delägare med varandra. I sådana fall är det vanligt att de upprättar ett aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal.

Privatpersoner och företag kan köpa aktier

Det är viktigt att se till att aktierna kan bli överlåtna till köparen. I vissa fall är aktierna bundna av olika förbehåll. Exempelvis hembudsförbehåll, förköpsförbehåll eller samtyckesförbehåll. Dessa kan förekomma i bolagsordningen som finns registrerad hos Bolagsverket eller i aktieägaravtal.

Aktieöverlåtelseavtal, aktiebrev och aktiebok

Vid köp av aktier ska köparen och säljaren skriva ett aktieöverlåtelseavtal. Köparen kan även få ett aktiebrev, vilket fungerar som ett kvitto på överlåtelsen.

Dessutom ska den nya aktieägaren bli införd i aktiebolagets aktiebok. Det är styrelsen i bolaget som har det yttersta ansvaret för att aktieboken är uppdaterad. Aktieboken ska även finnas tillgänglig om någon utomstående efterfrågar den.

”Verklig huvudman” ska anmälas till bolagsverket

Om någon äger mer än 25% av ett aktiebolags aktier, ska den ägaren anmäla sig till Bolagsverket såsom ”verklig huvudman” för aktiebolaget. Avgiften är 250 kr. Detta sker för att Bolagsverket vill känna till vilka aktieägare som kan ha ett bestämmande inflytande över ett aktiebolag.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss