Ett samarbetsavtal beskriver samarbetet

Ett samarbetsavtal beskriver samarbetet och de villkor som gäller för samarbetet. Det är vanligt att företag samarbetar med varandra. Ett samarbete kan ske av olika anledningar. Därav är vanligt att teckna ett samarbetsavtal, för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter parterna har.

Det är fritt att avtala om det mesta i ett samarbetsavtal, såvida det inte strider mot tvingande lagstiftning. Ett samarbetsavtal kan ingås mellan två eller flera parter. Både privatpersoner och företag kan ingå ett samarbetsavtal med varandra.

Samarbetsavtal beskriver samarbetet

Samarbetsavtal beskriver samarbetet och kan innehålla information och bestämmelser om det mesta. Exempelvis bestämmelser om avtalstiden, olika begränsningar i samarbetet, eventuell ersättning, rättigheter och skyldigheter, bestämmelser om varumärken m.m. Det är bra att vara tydlig med vad avtalet faktiskt innebär, för att undvika framtida tvister. 

Vid samarbeten som gäller större summor pengar eller som pågår under längre tid, rekommenderar vi att parterna granskar avtalet noga. Konsekvenserna kan bli stora, om det visar sig att avtalet innebär något annat än de själv har förstått.

I ett samarbetsavtal kan parterna även bestämma vad som ska ske vid avtalsbrott. Det är vanligt att införa bestämmelser om vite eller skadestånd. För att en part ska ha rätt till både vite och skadestånd, måste det stå med i avtalet.