Samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal beskriver samarbetet och villkor för samarbetet. Det är vanligt att företag samarbetar med varandra. Ett samarbete kan ske av olika anledningar. Därav är vanligt att teckna ett samarbetsavtal, för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter parterna har. Det är fritt att avtala om det mesta i ett avtal, såvida det inte strider mot gällande lagstiftning. Ett samarbetsavtal kan ingås mellan två eller flera parter. Därför kan både privatpersoner och företag kan ingå ett samarbetsavtal med varandra.

ETT SAMARBETSAVTAL BESKRIVER SAMARBETET

Samarbetsavtal beskriver samarbetet och kan innehålla information och bestämmelser om det mesta, till exempel om hur avtalstiden, olika begränsningar i samarbetet, eventuell ersättning, rättigheter och skyldigheter, bestämmelser om varumärken m.m. Det är bra att vara tydlig med vad avtalet faktiskt innebär, för att undvika framtida tvister. 

Vid samarbeten som gäller större summor pengar eller som pågår under längre tid, rekommenderar vi att parterna granskar avtalet noga. Konsekvenserna kan bli stora, om det visar sig att avtalet innebär något annat än de själv har förstått.

I ett samarbetsavtal kan parterna även bestämma vad som ska ske vid avtalsbrott. Det är vanligt att införa bestämmelser om vite eller skadestånd. För att en part ska ha rätt till både vite och skadestånd, måste det stå med i avtalet.