Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Kontrakt är vanligt förekommande i samhället. Det är viktigt att granska kontrakt och många stöter på ett eller fler kontrakt i livet som ska skrivas under. Exempel på kontrakt som är vanliga är hyreskontrakt och anställningskontrakt/anställningsavtal. Avtal och kontrakt är synonymer och är väldigt lika. Men den främsta skillnaden att avtal kan vara både skriftliga och muntliga, medan kontrakt i princip alltid är skriftliga.

Granska kontrakt innan signering

Företag signerar ofta kontrakt med andra företag eller konsumenter. I vissa fall är det motparten som kommer med ett kontrakt som du ska skriva under. I andra fall kanske du har ett kontrakt färdigt som någon annan som ska skriva under. Vid båda fallen är det viktigt att alla berörda parter faktiskt vet vad de skriver under, innan det sker. Risken är annars om parterna inte vet vad de faktiskt skriver under. Exempelvis att någon skriver på ett avtal som de inte förstår konsekvenserna av. I vissa fall kan en person utan juridiska kunskaper tro att denne förstår sig på innehållet i kontraktet. Men att det inte alltid stämmer så bra överens med vad det faktiskt innebär. I sådana fall är det vanligt att vissa ångrar sig och vill dra sig ur. Men det är inte alltid enkelt, om avtalet har en lång avtalstid.

Företag bör alltid granska avtal innan underskrift

Som företag stöter du ofta på kontrakt av olika slag, oavsett vilken bransch det gäller. I vissa fall är det kontrakt internt i bolaget, i andra fall externt mot kunder eller samarbetspartners. När du signerar och ingår ett kontrakt med en motpart, innebär det skyldigheter. Det kan även innebära konsekvenser om dina åtaganden inte uppfylls i enlighet med avtalet. Gällande kontrakt mot företag eller mellan företag, kan de innehålla striktare regleringar och vara strängare, än mot privatpersoner som ofta har massa skyddande regler till sin fördel. Exempelvis innehåller konsumentköplagen många regler till fördel för privatpersoner, som köplagen saknar, vilken gäller mellan företag. Därför är det extra viktigt för alla företag att alltid granska kontrakt och avtal innan signering.

Vi kan granska kontrakt till fasta priser online via dator

Om du är osäker på innehållet i ett kontrakt som du ska skriva under, kontakta oss så hjälper vi dig förstå innehållet bättre. Vi både skriver och granskar kontrakt och har alltid fasta priser. En jurist skriver eller granskar kontraktet och går igenom allt innehåll med dig. Jurister förklarar innebörden och konsekvenser osv per telefon och dator. Vi vill att du ska känna dig trygg och endast ingå avtal/signera kontrakt som du själv förstår vad du skriver under.

Skicka det kontrakt du vill att vi granskar till granskning@digitalajuristerna.se. Skriv gärna ditt namn och telefonnummer, så återkommer vi med ett fast pris för ärendet. Det sker efter att vi kikat igenom kontraktet och gjort en bedömning av omfattningen och tiden det kommer att ta oss. Vi kan även komplettera kontraktet vid behov, vilket ingår i priset.

Det går även bra att ringa till oss på 08-81 66 33 om du vill veta mer om våra tjänster.

Stäng meny
Call Now Button