Särskiljningsförmåga är ett krav för att få ett varumärke registrerat

Särskiljningsförmåga är ett krav för att få ett varumärke registrerat av Patent- och registreringsverket. Särskiljningsförmåga avser att varumärket måste kunna särskilja varor eller tjänster från ett visst företag från ett annat företags. Det betyder att varumärket måste ha något slags särdrag, i sig självt eller som har uppkommit genom användning av varumärket. Varumärket ska bli uppfattat som ett kännetecken för företaget. Då har det särskiljningsförmåga.

Särskiljningsförmåga är ett krav för att få ett varumärke registrerat

Ytterligare ett krav är att det inte får finnas en risk att varumärket blir förväxlat med ett annat varumärke. Enligt lagen går kännetecken att förväxla om de liknar varandra och syftar på samma eller liknande varor och tjänster. För att bedöma huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga, ska varumärket bli betraktat som helhet.

Fler hinder vid varumärkesregistrering

Ett varumärke kan också bli hindrat från registrering av flera olika anledningar. Exempelvis får ett varumärke inte enbart bestå av ord som beskriver varan eller tjänsten. Detta är bara ett exempel av vanliga hinder för en varumärkesregistrering. Se därför till att studera reglerna noga innan ni bestämmer er för ett varumärke. Vi rekommenderar även alla att vänta med att trycka varumärket på profiltillbehör, såsom pennor, muggar eller liknande tills att varumärket blivit godkänt och registrerat.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss