Beskrivning av ansökningsprocessen vid patentansökningar 

Här är en kort beskrivning av ansökningsprocessen vid patentansökningar. Processen kan vara tidskrävande och kostsam. I Sverige tar en granskning från PRV ungefär två år att genomföra, medan det brukar ta ungefär tre år genom EPO. Patent är offentliga handlingar och även ansökningar blir offentliggjorda. Med andra ord kan det bli offentligt innan den ansökande får meddelandet om beslutet. PRV erbjuder konsulttjänster mot betalning inom immaterialrättsliga frågor och har även information om området på deras webbplats. 

En kort beskrivning av ansökningsprocessen vid patentansökningar 

Först och främst måste en ansökan skickas in till aktuell myndighet, i Sverige är det PRV (Patent- och registreringsverket). Ansökan ska bland annat innehålla en definition av uppfinningen. Det är också vanligt att inkludera ritningar. Ett patent gäller i det land som patentet blir beviljat, men det är möjligt att ansöka om patent i flera länder genom exempelvis EPO (European Patent Office) eller PCT (Patent Cooperation Treaty). Därefter granskar myndigheten ansökan, såsom ifall det uppfyller kraven för uppfinningshöjd och om det går att tillverka industriellt. 

Det är vanligt för den ansökande och personen som granskar ansökan att kommunicera med varandra under granskningsperioden. Dessutom är det vanligt att det sker ändringar i ansökan efter kommunikationen. Det är möjligt att överklaga beslutet från myndigheten om den sökande inte håller med. Om ett patent blir beviljat, kan andra personer inkomma med invändningar mot beslutet inom 9 månader därefter. Däremot kan det bli ogiltigförklarat efter den tiden också, under hela skyddsperioden. Vid sådana fall måste en domstol besluta det (PMD och den högre instansen PMÖD). Högsta domstolen är den högsta instansen i Sverige.