Rättsskyddet ersätter kostnader som uppstår i samband med tvist

Rättsskyddet ersätter de kostnader som uppstår i samband med tvist. Exempelvis det juridiska ombudets arvode, kostnader för utredningar och bevisning samt rättegångskostnader. Rättsskydd ingår idag som en obligatorisk del i hemförsäkringar och ingår även i tex. båt- och motorförsäkringar.

Rättsskyddet ersätter de kostnader som uppstår i samband med tvisten

Hur rättsskyddet blir tillämpat beror både på vilken typ av tvist det gäller och vilken försäkring som finns tecknad. I försäkringsvillkoren framgår vad som blir omfattat och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda. Därför är det viktigt att läsa igenom villkoren noga och att jämföra olika försäkringsbolag med varandra. Konsumenter har rätt att välja valfritt försäkringsbolag och betala valfri premienivå som företaget erbjuder.

Att tänka på vid val av hemförsäkring

Olika försäkringsbolag har olika högsta ersättningsbelopp som de kan lämna. I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som varierar mellan 75 000 och 250 000 kr. Beloppen varierar beroende på försäkringsbolag. Självrisken är oftast 20 procent av kostnaderna. Det är viktigt att se över villkoren i sin hemförsäkring. Genom att läsa villkoren kan du ta reda på villkoren som gäller för det skydd du har rätt till.

Ett gemensamt krav för att få använda rättsskyddet är att det anlitade ombudet måste vara en advokat eller en advokatbyrå. Det går i vissa fall bra med en annan lämplig person, som först måste bli godkänd av Svensk Försäkrings nämnder. Dessutom måste man ha haft hemförsäkring under en sammanhängande period om två år. Enbart då kan du få använda rättsskyddet och få ersättning för kostnader i samband med en rättslig tvist.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss