You are currently viewing Ekonomisk skada

Ekonomisk skada

Detta är ett vanligt förekommande begrepp vid skadeståndsfrågor. Ekonomisk skada avser sådan skada som kan bli uppskattad i pengar. Ett exempel på sådan skada är om en person får kostnader eller förlorar inkomst. Det kan exempelvis vara på grund av ett fel på en köpt vara eller tjänst. Ekonomiska skador är motsatsen till ideella skador.

Några vanliga exempel på ekonomiska skador

Sjukvårdskostnader, inkomstförluster och andra utgifter till följd av någon typ av skada, är vanliga exempel på ekonomiska skador. För att någon ska kunna yrka på skadestånd, måste skadan kunna bli uppskattad i pengar. Syftet med skadestånd är att den som har blivit drabbad av en ekonomisk skada ska bli kompenserad. Den skadelidande parten ska bli försatt i samma ekonomiska läge som innan skadan inträffade.

Det är en fördel att vara försäkrad hos olika bolag och det är tillåtet att vara dubbelförsäkrad. Det innebär att man har samma försäkring hos flera olika försäkringsbolag, exempelvis hemförsäkring via både Folksam och Trygghansa.

Ekonomisk skada är en skada som kan bli uppskattad i pengar

En skada kan bli orsakad på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam. Det ska gå att mäta storleken av skadan i pengar. Ersättningen ska sedan bli utbetald i pengar från den skadevållande parten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss