Ekonomisk skada är en skada som kan bli uppskattad i pengar

Detta är ett vanligt förekommande begrepp vid skadeståndsfrågor. Ekonomisk skada avser sådan skada som kan bli uppskattad i pengar. Ett exempel på sådan skada är om en person får kostnader eller förlorar inkomst. Det kan exempelvis vara på grund av ett fel på en köpt vara eller tjänst. Ekonomiska skador är motsatsen till ideella skador.

Några vanliga exempel på ekonomiska skador

Sjukvårdskostnader, inkomstförluster och andra utgifter till följd av någon typ av skada, är vanliga exempel på ekonomiska skador. För att någon ska kunna yrka på skadestånd, måste skadan kunna bli uppskattad i pengar. Syftet med skadestånd är att den som har blivit drabbad av en ekonomisk skada ska bli kompenserad. Den skadelidande parten ska bli försatt i samma ekonomiska läge som innan skadan inträffade.

Ekonomisk skada är en skada som kan bli uppskattad i pengar

En skada kan bli orsakad på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam. Det ska gå att mäta storleken av skadan i pengar. Ersättningen ska sedan bli utbetald i pengar från den skadevållande parten.

GDPR gäller för alla företag som behandlar personuppgifter

GDPR, även kallad för dataskyddsförordningen är en EU-förordning som började gälla 2018. Om ett företag behandlar personuppgifter, måste företaget följa GDPR. Företaget behöver bland annat vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Om du är intresserad av att lära dig mer om GDPR kan du besöka www.AvtalGDPR.se som är en del av Digitala Juristerna. Där kan du till exempel läsa om att registrerade har rätt att kontakta dataskyddsombud och mycket mer.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss