EU-bidrag för tjänster inom immateriella rättigheter

Det går att ansöka om EU-bidrag för tjänster inom immateriella rättigheter för dig som driver ett företag med mindre än 250 anställda. Med andra ord kan små och medelstora företag ansöka om detta bidrag som uppgår till 1500 euro. Det spelar ingen roll om ansökningen gäller ett immateriellt skydd i Sverige eller EU. Därför kan ansökningen ske till PRV, som är en förkortning av Patent- och registreringsverket eller till EUIPO som är en förkortning av European Union Intellectual Property Office. 

EU-bidrag för tjänster inom immateriella rättigheter 

Fonden som bidragen kommer från är EUIPOs SME Fund. Beloppet som kommer att bli utdelat under årets gång är 20 miljoner euro. Däremot kommer det att ske under fem (5) olika perioder under året. 

Datum att skicka in ansökningen under 2021 är:

  • Första perioden: 11 – 31 januari.
  • Andra perioden: 1 – 31 mars.
  • Tredje perioden: 1 – 31 maj.
  • Fjärde perioden: 1- 31 juli.
  • Femte perioden: 1 – 30 september. 

Exempel på immateriella rättigheter är upphovsrätt, patent, designskydd och mönsterskydd.

Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare. Vi arbetar vi inte med immaterialrätt som är ett brett juridiskt område. Om du behöver hjälp med immaterialrättsliga frågor, rekommenderar vi dig att kontakta en jurist eller advokat som arbetar specifikt med det. Däremot har vi sammanfattat lite information om immaterialrätt här på hemsidan. Till exempel information vid köp eller försäljning av immateriella rättigheter.