Allmän plats är ersatt med begreppet offentlig plats

Begreppet ”Allmän plats” kommer från den tidigare gällande så kallade Ordningsstadgan från 1956. Idag är allmän plats ersatt med begreppet offentlig plats. Med begreppet avsågs torg, gata och väg, eller område som är tillgängligt för alla.

Idag har begreppet blivit ersatt till ”offentlig plats” istället, vilket är dagens gällande ordalydelse. Men begreppet ”allmän plats” är fortfarande använt i byggsammanhang, bland annat förekommer det i Brottsbalken samt i Plan- och byggnadslagen.

Allmän plats är ersatt med begreppet offentlig plats

Offentlig plats är en plats som är tillgänglig för alla, inklusive sådana platser som kommunen eller regeringen bestämmer ska vara en offentlig plats. Till exempel campingplatser, idrottsplaner, badställen osv.

I vissa fall kan också privatägd mark vara en offentlig plats, om det ligger inom ett detaljplanerat område.

Tillstånd för att utnyttja offentlig plats

Det är mycket vanligt att personer måste ansöka om lov från Polisen, för att få använda offentlig plats till olika aktiviteter. Det är Polisen som är tillsynsmyndigheten i sådana ärenden. De ska bevaka framkomligheten och säkerheten för allmänheten på alla offentliga platser i landet.

Det vanligaste är att det är kommuner som äger offentliga platser. De regler som gäller för offentliga platser finns i den så kallade ordningslagen. Exempelvis måste man ha tillstånd för att få använda offentlig plats för uteserveringar, filminspelningar, parader. Även för demonstationer, kiosker, byggnadsställningar, placering av bord, scen eller tält, försäljning, insamling av pengar i bössor och affischering.

Ansökan kostar pengar och avgiften för tillstånd att använda offentlig plats är 700 kr. Däremot kostar en ansökan om insamling av pengar på en offentlig plats 250 kr.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss