Allmänna villkor eller användarvillkor till företag digitala juristerna jurist

Rekvisit

Inom juridiken är ett villkor, krav eller kriterium kallat för ett rekvisit. Rekvisit förekommer ofta i avtal och lagbestämmelser. En lagbestämmelse kan ställa upp rekvisit som måste vara uppfyllda, för att bestämmelsen ska kunna bli tillämpad.

Rekvisit förekommer även i avtalsbestämmelser och kan vara utformade på olika sätt. Exempelvis som villkor eller krav för att avtalet ska vara giltigt. Det kan också bestå av krav som motparten i avtalet måste uppnå inom avtalstiden. 

Om samtliga rekvisit inte blir uppfyllda

Det är viktigt att läsa bestämmelsen som innehåller rekvisit noga. Det har stor betydelse om det står ”Rekvisit 1 (och) Rekvisit 2”, eller ”Rekvisit 1 (eller) Rekvisit 2”.

Ifall det står ”och” måste samtliga rekvisit vara uppfyllda. Men om det står ”eller” behöver enbart något av rekvisiten vara uppfyllda.

Om rekvisiten inte är uppfyllda, kan bestämmelsen inte bli tillämpad. Om rekvisiten i en avtalsbestämmelse i ett avtal inte är uppfyllda, är det betraktat som ett avtalsbrott, eftersom man brutit mot avtalet genom att inte följa eller uppnå det som blivit avtalat.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss