En offert är bindande

En offert är bindande och utgör ett anbud. En offert är ett förslag på pris och villkor för en vara eller tjänst, som ett företag överlämnar till en kund. Offerter kan vara muntliga, men vi rekommenderar alltid skriftliga offerter.

När en kund får ett skriftligt prisförslag från ett företag, kan kunden ta ställning till innehållet. Normalt framgår det i offerten hur länge den gäller och när kunden senast måste inkomma med ett svar.

Om kunden lämnar svar på offerten efter förfallodagen, är företaget inte längre bunden till offerten om de inte vill det.

En offert är bindande

Det är viktigt att tänka på att en offert är bindande genom att kunden lämnar en ren accept. Detta gäller om parterna inte skriver något annat skriftlig avtal utöver offerten.

En ren accept innebär kort sagt att köparen accepterar offerten som den är utan några invändningar.

En offert är alltså ett föreslaget säljdokument, som bör innehålla information om parternas namn och kontaktuppgifter. Det bör även framgå en beskrivning av varan eller tjänsten, leveranstid, pris per enhet och totalt pris, tidsplan, leverans- och betalningsvillkor samt hur länge offerten gäller.

Offerten kan bli accepterad inom acceptfristen i sin helhet (ren accept), med ändringar (oren accept) eller inte bli accepterad alls.

Om det skulle uppstå en tvist mellan parterna, och kunden är en konsument, kan denne vända sig till konsumentombudsmannen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss