You are currently viewing Acceptfrist

Acceptfrist

Acceptfrist är den betänketid någon har på sig att acceptera ett avtal eller anbud. Det kan framgå i vissa avtal hur länge motparten har på sig att svara. Om det inte framgår ska svaret enligt lagen bli lämnat in inom så kallad ”skälig tid”.

Acceptfrist är den betänketid någon har på sig att acceptera ett anbud

Bedömningen om skälig tid varierar beroende på avtalet och omständigheterna i övrigt. Det skiljer sig därför från fall till fall. För att slippa onödiga komplikationer rekommenderar vi er att alltid ha en tidsbestämd acceptfrist.

Acceptfrist är den betänketid motparten måste lämna sitt svar inom. Den får gärna vara i skrift för att enklare kunna bevisa den gällande acceptfristen, exempelvis genom att framgå i avtalet eller offerten.

Oren accept betyder ett motbud inom acceptfristen

När någon har fått ett erbjudande eller ett affärsförslag har de i juridisk mening fått ett så kallat anbud. Mottagaren måste besvara anbudet inom acceptfristen. Om mottagaren accepterar anbudet i sin helhet är det kallat för en ”ren accept”.

Om mottagaren däremot lämnar ett motbud och ändrar villkoren i det ursprungliga anbudet, till exempel erbjuder ett annat pris, är det kallat för en ”oren accept”. Det är alltså möjligt att komma med motbud under en acceptfrist.

Då är det upp till den första parten att välja att acceptera det nya anbudet eller lämna ett nytt anbud. Ett anbud kan bli lämnat skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar dock alltid skriftliga anbud, eftersom det är enklare att bevisa. 

Om det skulle uppstå en tvist mellan parterna, bör parterna försöka lösa tvisten själva genom nya överenskommelser. Om de inte kan komma överens, kan den bli löst genom allmän domstol. Då ska en stämningsansökan bli skickad till tingsrätten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss