You are currently viewing Oren accept

Oren accept

En oren accept innebär motsatsen till ren accept

En oren accept innebär motsatsen till ren accept. Oren accept innebär att mottagaren av ett anbud förändrar villkoren i det ursprungliga anbudet. Detta innebär att mottagaren av anbudet lämnar ett nytt anbud, baserat på det första anbudet, inom acceptfristen.

Ett exempel på detta är om en säljare erbjuder en köpare att köpa en bil för 10 000 kr. Köparen säger att denne vill köpa bilen för 8 000 kr istället. Detta är en oren accept. Det är då upp till säljaren att bestämma om säljaren vill acceptera det nya anbudet från köparen. Om säljaren accepterar köparens orena accept, har de ingått ett bindande avtal.

Bunden av oren accept

Den part som lämnat det ursprungliga anbudet, är inte längre bunden av det om denne får en oren accept. Detta gäller eftersom motparten svarat genom en oren accept, som innebär att denne lämnat ett nytt anbud.

Den parten som lämnat den orena accepten är däremot bunden till sitt anbud. Eftersom den orena accepten är ett nytt anbud, som den andra parten ska ta ställning till.

Tvist

Vid eventuell tvist mellan parterna är det bästa alternativet att parterna försöka komma överens på nytt. Om de inte kan lösa tvisten, kan de skicka en stämningsansökan till allmän domstol.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss