You are currently viewing Förverkande

Förverkande

Regler om förverkande finns i hyreslagen, som är en del av Jordabalken. Den gäller vid hyra av bostad och lagen är tvingande till hyresgästens förmån. Det betyder att det inte är möjligt att avtala om sämre villkor i ett hyreskontrakt, än vad lagen föreskriver. Eftersom hyresgästen har en underlägsen ställning i förhållande till hyresvärden.

Bristande hyresinbetalning leder till förverkande av nyttjanderätten

Den som inte betalar sin hyra i tid, gör sig skyldig till bristande hyresinbetalning. Då kan en hyresrätt bli förverkad enligt lagens mening.

Ett förverkande betyder att hyresgästen inte längre har rätt att bo kvar i hyresrätten. Hyresgästen ska därmed bli uppsagd.

Förverkandefristen

Det är möjligt att förhindra ett förverkande av en hyresrätt, genom att betala in hyran inom en vecka från och med förfallodatum. Den veckan är kallad för ”förverkandefristen” enligt lagen.

Hyresrätten blir förverkad, om betalningen inte inkommer till hyresvärden inom förverkandefristen. Det är alltså viktigt att förhålla sig inom denna tidsram, för att inte förlora rätten att bo i hyresrätten.

Återvinningsfristen kan leda till att ett förverkande inte sker

Lagen innehåller dock en del skyddsregler till hyresgästens förmån. När en uppsägning sker på grund av bristande hyresinbetalning, måste hyresvärden upplysa hyresgästen om förverkandefristen.

Hyresgästen ska också bli informerad om att denne har rätt att återvinna sin hyresrätt om hyresinbetalningen inkommer till hyresvärden inom tre (3) veckor. Dessa tre (3) veckor blir räknade från det att hyresvärden har meddelat hyresgästen detta och den perioden är kallad för ”återvinningsfristen”.

Det betyder att hyresgästen har rätt att få tillbaka sin hyresrätt och nyttjanderätt, om betalningen sker inom återvinningsfristen. Denna frist börjar att gälla från och med att hyresgästen blivit informerad om den.

Det är alltid bäst att informera om uppsägningen och återvinningsfristen via ett daterat brev, eftersom det är enklare att bevisa när det skett.

I samband med detta måste hyresvärden också meddela socialnämnden om uppsägning, i den kommun där lägenheten finns. Det kan ske genom rekommenderat brev. Då ska socialnämnden få en möjlighet att ingripa och förhindra en så kallad avhysning av hyresgästen. Dessa regler finns till förmån för hyresgästen, eftersom lagen skyddar personer till viss mån från att bli bostadslösa.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss