Vad betyder edgångssammanträde?

Klientfråga: Betydelsen av edgångssammanträde är otydlig för mig. Mitt företag är försatt i konkurs. Vi har många skulder som vi inte klarar av att betala. Vi ligger efter med hyror och skatter till skatteverket. Nu har jag fått hem ett brev från tingsrätten där de kallar mig till ett så kallat edgångssammanträde. Vad innebär det?

Svar:

Betydelsen av edgångssammanträde

När ett bolag hamnar i konkurs ska styrelsen eller firmatecknare lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Därefter sker en bouppteckning av en advokat som tingsrätten utser (konkursförvaltare). Konkursförvaltaren fördelar därefter tillgångarna till de olika borgenärerna så långt det går. När personer eller företag blir insolventa, kan de gå i konkurs, vilket betyder att de inte kan betala fordringarna.

När en konkurs ska verkställas sker ett så kallat edgångssammanträde i tingsrätten. Där ska alla styrelseledamöter medverka. Om en styrelseledamot inte kan medverka och har ett giltigt skäl, finns det en möjlighet att medverka per telefon istället.

Edgångssammanträdet innebär att styrelseledamöterna ska avlägga en ed om att de skulder och tillgångar som kursförvaltaren har sammanställt i bouppteckningen är korrekta. Dessutom ska styrelseledamöterna intyga att verksamhetens räkenskapsmaterial är riktiga.

Sammanträdet brukar gå relativt snabbt, beroende på hur stort bolaget är, hur många skulder bolaget har m.m. Domaren läser upp eden som styrelseledamöterna därefter ska upprepa, antingen var för sig eller alla samtidigt.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss