Vanliga avtal till startup

Avtal till startup företag

Det finns flera vanliga avtal som kan vara bra för startup företag. Vi skriver de vanligaste avtalen för startup till fasta priser. Exempelvis aktieägaravtal, allmänna villkor och nödvändiga GDPR avtal.

Företag måste följa GDPR och ha vissa GDPR-dokument såsom personuppgiftsbiträdesavtal, dataskyddspolicy, interna rutiner och förteckningar m.m.

Vår hemsida www.AvtalGDPR.se

Om du vill lära dig mer om GDPR och de GDPR avtal som företag måste ha för att styrka att de följer GDPR, är du välkommen att besöka vår hemsida: www.AvtalGDPR.se. Där har vi samlat information om GDPR och GDPR avtal som är bra för företagare att känna till. Till exempel lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vår hemsida www.AvtalTillFöretag.se

Det är också vanligt att en startup är i behov av andra avtal, såsom samarbetsavtal och konsultavtal. Vissa av avtalen är interna medan andra är externa. Vissa avtal är frivilliga medan andra inte är det.

Det finns många olika avtal till företag och startups. Därför har vi skapat en egen hemsida för att skriva mer om de olika avtalen och lära ut juridik kring dem. Vår hemsida är www.AvtalTillFöretag.se och där kan du läsa mer om olika avtal till företag.

Avtal utformade för ditt företag

Vi skriver de avtal er startup behöver och en jurist skräddarsyr avtalen efter ert specifika behov. Många av våra klienter är nystartade och många uppskattar att vi har fasta priser, så att ni vet vad det kommer att kosta innan vi blir anlitade.

All kommunikation sker på distans över dator och telefon. Detta innebär att du når oss vart du än befinner dig.

Gratis juridik till alla

På vår LinkedIn och Instagram driver vi olika gratis juridikskolor. Där lär vi ut juridik och saker som är kopplade till juridik. Exempelvis genom att beskriva juridiska begrepp, svarar på vanliga frågor och klientfrågor, sammanfatta nyheter och mycket mer. Vi har även skapat olika juridiska quiz, där du kan testa dina juridiska kunskaper.

Har du frågor eller vill upprätta ett avtal, mejla till kontakt@didigtalajuristerna.se eller ring oss på 08-81 66 33 så hjälper vi dig.

Avtalsgranskning

Vi granskar också avtal till fasta priser. För att kunna ge ett fastpris på en avtalsgranskning behöver vi först se avtalet du vill få granskat, för att göra en bedömning av omfattningen.

Mejla avtalet till granskning@digitalajuristerna.se, så återkommer vi med en prisoffert. Samtal och genomgång med jurist ingår alltid i våra priser, både på granskningar och avtal som vi skriver till dig från grunden.