Information från Tullverket överfördes till amerikansk molntjänst

Information från Tullverket överfördes till amerikansk molntjänst och resulterade därför i att myndigheten fick en sanktionsavgift. Anställda på myndigheten hade använt en amerikansk molntjänst i sina arbetstelefoner. Tjänsten innebar bland annat att filmer som var tagna i tjänsten blev överförda till molntjänsten, eftersom medarbetarna hade kopplat upp sina privata konton. Detta resulterade i att filmer från arbetsmobilen blev automatiskt synkade med medarbetarens privata konto hos amerikansk molntjänst. På så sätt har information från myndigheten blivit överfört till tredje land.

Information från Tullverket överfördes till amerikansk molntjänst

Tullverket arbetar med brottsutredningar och information från dessa, hade blivit överförda till ett tredje land. Ett tredje land är en benämning som blir använd, när personuppgifter blir överförda till ett land utanför EU/EES-länderna, där GDPR inte gäller. Vid överföring av personuppgifter till tredje land gäller särskilda regler. Myndigheten i detta fall hade inte tillåtit användningen av en sådan molntjänst. 

IMY är en förkortning av Integritetsskyddmyndigheten. De arbetar bland annat med att ta emot anmälningar och utföra tillsyn mot företag, organisationer och myndigheter som behandlar personuppgifter. Efter IMY:s tillsyn av Tullverket kom de fram till att det förelåg bristfälliga rutiner som gjort att personuppgiftsincidenten därför har kunnat inträffat. Sanktionsavgiften som de fick uppgick till 300 000 kronor. 

Myndighet saknade rutin för gallring 

I en annan tillsyn, fick Migrationsverket varningar för att de bland annat saknade rutiner för gallring av användarloggar. Enligt GDPR ska företag, organisationer och myndigheter gallra (radera) personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för syftet de blev inhämtade för. Däremot hade inte myndigheten tillräckligt tydlig dokumentation om dessa rutiner. Detta resulterade i varningar, som i sin tur ledde till att Migrationsverket åtgärdade problemet.