Bulvan är även kallad för målvakt111

En bulvan är en fysisk eller juridisk person, som handlar i sitt eget namn, för en huvudmans räkning. Det vill säga för någon annans räkning. Anledningen till att bulvaner blir använda är för att huvudmannen inte vill vara synlig i en transaktion eller bli förknippad med aktiviteterna som bulvanen utför. Huvudmannen försöker alltså dölja sitt engagemang i något, med hjälp av någon annan.

Ett vanligt bulvanförhållande

Ett exempel på ett bulvanförhållande är när en person registrerar sin bil på en bulvan, som struntar i att betala in skatter och trafikförsäkring till staten.

Ett annat vanligt exempel på ett bulvanförhållande är att någon person med näringsförbud startar ett bolag med hjälp av bulvaner. Näringsförbud är ett förbud mot att bedriva företagsverksamhet. I sådant fall blir Bolagsverket och Skatteverket lurade, vilket är brottsligt. Det är brottsligt att använda en bulvaner för dessa syften.

Bulvan är även kallad för målvakt

En bulvan kan även ta det formella ansvaret som företagsägare. En bulvan är även kallad för målvakt i vardagligt tal. Vissa bulvanförhållanden är förbjudna enligt lag och sådant bulvanskap blir straffat med böter eller fängelse i högst ett år enligt Brottsbalken.

Det finns tyvärr många som använder sig av bulvaner och som har blivit straffade i domstol. Därför finns det även mycket praxis på området avseende hur sådana mål ska bli bedömda.

Det är inte bra för ett samhälle att ha företag som är skapade med hjälp av bulvaner. Huvudmannen kan nämligen vara straffad sedan tidigare för olika typer av bedrägerier eller ha näringsförbud. Därför är det viktigt att kontrollera bolagsmännen innan man gör affärer med företag, för att vara säker på att det inte föreligger något bulvanförhållande.

Om det skulle uppstå en tvist med ett företag som använder bulvaner, kan det vara svårt att hitta huvudmannen som egentligen ligger bakom tvisten och dess uppkomst.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss