I Sverige har vi många olika allmänna domstolar

I Sverige har vi många olika allmänna domstolar. En allmän domstol är sådan som har allmän behörighet att pröva ärenden och mål, som inte blir prövade av specialdomstolarna. I Sverige är bland annat tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen allmänna domstolar.

Allmänna domstolarnas huvudsakliga uppgift

Den huvudsakliga uppgiften är att domstolarna ska pröva åtal inom tvistemål samt brottmål, handlägga mål och lösa tvister. Tvisterna kan vara mellan enskilda, både företag och privatpersoner.

Andra allmänna domstolar

Andra sådana domstolar är exempelvis förvaltningsdomstolarna. Dessa är förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta Förvaltningsrätten. Även specialdomstolar såsom exempelvis marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, migrationsdomstolen och patentbesvärsrätten.

Tvistelösning på annat sätt

Det är möjligt att parter skriver avtal och bestämmer vart en eventuell framtida tvist ska bli löst. Det går att avtala om att skiljedom ska lösa en tvist istället. Medling är också ett alternativ till tvistelösning som parterna kan välja att avtala om i förväg.

Det är positivt att diskutera tvistelösningsmetoden i förväg, i ett avtal, för att parterna ska veta vad som gäller om det skulle bli aktuellt. Det är också möjligt att avtala om vart en tvist ska bli löst, rent geografiskt. Exempelvis genom att i avtalet skriva i vilket land, eller i vilken stad en tvist ska bli löst.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss