Leasing är ett sätt att finansiera ett köp

Leasing är ett sätt att finansiera ett köp. Det går att leasa exempelvis en personbil, företagsfordon, inventarier, maskiner och mycket mer.

Både företagare och privatpersoner kan leasa olika produkter. Leasing kan bli uppdelad i två olika typer av leasing: finansiell leasing och operationell leasing.

Finansiell leasing innebär att du betalar en avgift för att få nyttja tillgången och leasetagaren är ansvarig för tillgången.

Operationell leasing innebär istället att personen som leasar ut tillgången, fortfarande bär ansvaret för den.

När du ska beräkna leasingkostnaden ska du beakta finansiella parametrar, exempelvis restvärde, avtalets löptid, försäkringskostnaden mm. 

Fördelar med leasing av utrustning

Leasing är ett sätt att finansiera ett köp. Hyra är ett sätt att undvika ett köp. Det finns många fördelar med att leasa utrustning. Oftast finns inget krav om säkerhet, eftersom man brukar utgå från den leasade utrustningen som säkerhet. Det är sällan någon kontantinsats måste bli utlagd, tillskillnad från när någon tar ett lån.

Leasingtagaren brukar ha rätt att köpa ut utrustningen efter att avtalet löpt ut, tillskillnad från när du hyr något och måste återlämna den hyrda produkten.

När leasingtagaren ska köpa ut produkten efter avtalstiden, brukar parterna avtala om ett restvärde. Detta sker vanligtvis när parterna ska ingå avtalet (normalt 10 %).

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill och leasingtiden påverkar enbart resultaträkningen. Eftersom utrustningen inte ska bli bokförd som en tillgång i balansräkningen.

Vi rekommenderar alla att tänka efter noggrant om vilket alternativ som passar behoven bäst. Oftast hjälper det att diskutera alternativen med någon kunnig inom ämnet. Det är också viktigt att skriva bra leasingavtal med parternas rättigheter och skyldigheter.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss