tips till nystartade företag digitala juristerna

Behörighet och befogenhet

Begreppen behörighet och befogenhet är viktiga inom juridiken. Skillnaden mellan dem är av stor betydelse. Därför är det viktigt att inte blanda ihop dem. Begreppen handlar om vad en person kan göra respektive får göra.

En person kan få rätt att göra något genom exempelvis en fullmakt, ställningsfullmakt genom anställning eller liknande.

Behörighet och befogenhet

Behörighet

Vad en person kan göra, exempelvis genom fullmakt eller anställning, är definierad som personens behörighet. Detta utgör den första gränsen av hur långt rättigheterna sträcker sig.

Befogenhet

Befogenhet handlar istället om vad en person får göra. Detta utgör den andra gränsen. Denna gräns finns inom den första gränsen, och avgör var personen får göra inom den första gränsen.

Exempel på Behörighet och befogenhet

Dessa två begrepp kan bli förklarade tydligare genom ett konkret exempel.

Patriks mamma har skrivit en fullmakt till Patrik. Fullmakten ger Patrik behörighet att köpa en bil. Men mamman har begränsat Patriks befogenhet genom att ange att bilen får kosta max 50 000 kr.

Om Patrik köper en scooter istället för en bil, har han överskridit sin behörighet. Eftersom han enligt fullmakten inte kan köpa en scooter, utan enbart en bil.

Men om Patrik köper en bil, som kostar 80 000 kr, har han överskridit sin befogenhet. Patrik har i sådana fall överskridit det han får göra enligt fullmakten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss