Äktenskapsförord Skatteverket

Äktenskapsförord Skatteverket

Äktenskapsförord måste bli registrerade hos Skatteverket

Ett äktenskapsförord måste bli registrerat hos Skatteverket och vara signerat av båda makarna för att vara giltigt. Det ska även bli inskickat i original.

Vi hjälper dig upprätta äktenskapsförord efter ert specifika behov. En jurist skräddarsyr avtalet enligt era önskemål och går igenom innehållet samt vad som behöver ske för att det ska vara giltigt. Ni får också möjlighet att ställa frågor till en jurist kring ärendet. För oss är det viktigt att ni känner er trygga och förstår avtalets innebörd.

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Det är vanligt göra viss egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det innebär att egendomen inte ska ingå vid en bodelning. I vissa fall väljer två blivande makar att all deras egendom ska vara enskild egendom och då ingår inte sådan egendom vid en bodelning. Olika personer upprättar äktenskapsförord av olika anledningar och vi hjälper dig efter ditt behov.

Äktenskapsförord kan även vara viktigt för aktieägare som är delägare med andra som driver företag tillsammans. Här kan du läsa mer om att göra aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Vi säljer våra avtal till alltid fasta priser. Priset inkluderar genomgång med jurist via telefon och dator. Vårt fastpris för äktenskapsförord är 2500kr inklusive moms.

Ändra eller komplettera ett registrerat äktenskapsförord

Om du redan har ett registrerat äktenskapsförord och vill göra en ändring, behöver du upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos skatteverket. Vissa vill komplettera äktenskapsförordet medan andra vill ersätta det. Oavsett vilken förändring ni önskar, behöver ni upprätta och registrera nytt ett äktenskapsförord hos skatteverket. Det nya äktenskapsförordet måste vara tydligt och det ska framgå hur det ska förhålla sig till tidigare registrerade avtalet.

Kontakta oss på 08-81 66 33 eller mejla oss till kontakt@digitalajuristerna.se, så hjälper vi dig.