Sedvänja är en egen rättskälla som blir skapad i branscher

Sedvänja är en egen rättskälla som blir skapad i branscher. Det är ett ”sätt” som anses vara normalt inom en bransch, utan att detta sätt finns bestämt i skriftliga regler.

Det är även kallat för sedvanerätt eller handelsbruk. Köplagen och avtalslagen hänvisar bl.a. till sedvanerätt. I vissa fall kan sedvänjor ersätta lagbestämmelser och därför är de viktiga att känna till.

Sedvänja är en egen rättskälla som blir skapad i branscher

Sedvänjor blir skapade och utvecklade inom en bransch, när ett handlingsmönster blir accepterad och ses som det ”normala” sättet att agera på inom branschen.

Olika branscher kan alltså utveckla olika sedvänjor. För att ett handlingssätt ska utgöra en sedvänja, måste det ”sättet” har nått hög grad av fasthet och stadga inom branschen. Det är även ofta kallat för ”handelsbruk”, särkilt när det blir nedskrivet i en policy eller liknande skriftlig handling.

Vi har även en mängd sedvänjor som vi följer i samhället. Exempelvis tar vi av oss skorna när vi hälsar på hos någon.

I Stockholm står man normalt på höger sida i rulltrappan för att släppa förbi gående på vänster sida.

Det finns många fler sedvänjor som vi säkert inte tänker på. Det är helt enkelt oskrivna regler som vi följer och har gjort på så sätt under en lång tid.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss