Hur kostnaden för patentansökningar kan bli så höga 

Det är bra att veta hur kostnaden för patentansökningar kan bli så höga om man har planer på att göra en ansökan. Ett patent är en immateriell rättighet där skyddet uppstår genom en beviljad ansökan. Likaså gäller mönsterskydd/designskydd och varumärkesskydd även fast det är möjligt att få dessa skydd utan en ansökan vilket inte går för patent. Till skillnad från upphovsrätt, somär en immateriell rättighet som uppstår när verket blir skapat, exempelvis en skrift eller ett tal. PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten som tar emot ansökningarna i Sverige. Dessutom har de information om de olika immateriella rättigheterna på sin webbplats. 

Hur kostnaden för patentansökningar kan bli så höga 

Det behöver inte alltid bli så höga kostnader för patentansökningar, men det kan bli det. En ansökande brukar anlita ett patentombud för att göra ansökan. Därefter kan det uppstå en tvist i domstol vilket medför kostnader. Med andra ord är det inte själva ansökningskostnaderna som är särskilt höga, utan de övriga kostnader som kan medfölja vid processen av en ansökan. Kostnaden för patent varierar beroende på situation och om det uppstår tvister eller inte. På PRVs hemsida har de olika kostnadsexempel.  

Många som ansöker om patent vill att patentet ska gälla i flera länder. Det är möjligt att göra en ansökan som avser flera länder genom bland annat EPO och PCT. Om patentansökan leder till tvist i flera av länderna, kan kostnaderna bli betydligt dyrare. Patent avser den tekniska lösningen och ett ombud behöver därför ha kunskap inom teknik, utöver juridik. Det kan vara exempelvis en ingenjör som är patentombud. Många personer anlitar hjälp med att upprätta ansökan.