Reklamation eftersom bilen inte var trafiksäker

ARN lämnade en rekommendation i ett ärende, där en bilköpare gjort en reklamation eftersom bilen inte var trafiksäker. En konsument köpte en begagnad bil från ett företag och märkte därefter att det var fel på bromsarna. Konsumenten köpte bilen billigt enligt företaget som sålde bilen, och konsumenten skulle själv reparera fel om det upptäcktes. Däremot ska en bil vara trafiksäker enligt förarbetena till konsumentköplagen, oavsett hur gammal eller billig bilen är. Dessutom framgår detta av praxis, som är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden. 

Reklamation eftersom bilen inte var trafiksäker 

Konsumentens reklamation eftersom bilen inte var trafiksäker var korrekt enligt ARN. ARN hänvisade till både praxis och förarbetena i konsumentköplagen. Därav ansåg ARN att företaget ska stå för reparationen av bromsarna, eftersom det är problemet som innebär att bilen inte är trafiksäker. Det är enbart tillåtet att sälja en bil som inte är trafiksäker till en konsument i vissa fall, men då måste man meddela konsumenten det, på ett tydligt sätt. 

I detta ärende var säljaren ett företag och köparen en privatperson. Därför gäller konsumentköplagen, eftersom det gäller köp av lös egendom. Om det istället hade varit ett köp mellan två privatpersoner eller två företag, gäller istället köplagen. Köplagen är till skillnad från konsumentköplagen inte tvingande och därför går det att avtala bort lagen eller sämre villkor än det som framgår. Detta är alltså inte möjligt när konsumentköplagen gäller eftersom den är tvingande, till fördel för konsumenten.