You are currently viewing Reklamation

Reklamation

Reklamation betyder att en köpare klagar på en köpt vara eller tjänst. Det går att reklamera alla fel som visar sig på en vara eller utförd tjänst. Men säljaren ansvarar enbart för ursprungsfel. Ursprungsfel är sådana fel som har funnits vid köptillfället (även om felet visar sig först senare).

Köpare kan vara både näringsidkare, som betyder företagare och privatpersoner som är konsumenter.

Reklamation betyder att en köpare klagar på en köpt vara eller tjänst

I Sverige har privatpersoner alltid tre (3) års reklamationsrätt. Företag har två (2) års reklamationsrätt. Köp inom EU kan bli reklamerade inom två (2) år från köptillfället.

Det är viktigt att säljaren blir kontaktad så snart som möjligt efter att felet har blivit upptäckt. Om köparen reklamerar inom två (2) månader från köptillfället, anses det alltid ha blivit gjort inom skälig tid. Reklamation bör ske skriftligen. Exempelvis via e-post.

Vi rekommenderar alltid att spara en kopia på reklamationen, för att kunna bevisa när den blev skickad till säljaren.

Rättigheter efter en reklamation

Om en vara blir reklamerad och det visar sig vara ett ursprungligt fel på varan, har köpare vissa rättigheter enligt lagen. Köparen kan kräva säljaren på olika åtgärder, men inte i kombination med varandra.

Köparen kan kräva att säljaren antingen rättar till felet, levererar en ny likvärdig vara, gör ett prisavdrag eller ger ersättning för att rätta till felet. Det sista alternativet är att köparen har rätt att häva köpet. Då ska pengarna återbetalas på samma sätt som de betalades. Men felet måste vara allvarligt och av väsentlig betydelse för köparen, för att få häva köpet.

Om köparen ännu inte har betalat färdigt för varan, kan köparen istället hålla inne betalningen med så stor del som motsvarar felet.

Köparen kan även kräva skadestånd och ersättning för merkostnader på grund av felet, mot uppvisande av kvitton och kostnader. Det är dock viktigt att påpeka att säljaren alltid har rätt att först försöka åtgärda felet, innan köparen kan kräva något av ovanstående åtgärder.

Om köparen och säljaren inte kommer överens, och säljaren inte vill avhjälpa felet eller inte svarar inom 30 dagar, kan en anmälan bli skickad till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss