Företag utförde direktmarknadsföring med robotar

Ett företag utförde direktmarknadsföring med robotar i Finland, så kallade ”robocalls”. De hade inget samtycke från personerna för denna typ av marknadsföring, enbart för mottagande av nyhetsbrev och fick därför en sanktionsavgift tilldelad till sig från finska motsvarigheten till IMY. Företaget hade inte heller korrekta dokument som de behövde enligt GDPR för att utföra denna typen av marknadsföring. De som lämnade in klagomålen kunde inte utöva sina rättigheter enligt GDPR. Detta eftersom roboten inte kunde svara på frågor, då den inte kunde förstå frågorna. 

Företag utförde direktmarknadsföring med robotar 

Företaget bröt mot GDPR när de utförde direktmarknadsföringen på detta sättet. Dessutom hade företaget inget personuppgiftsbiträdesavtal med ett underbiträde som de hade anlitat, som också behandlade personuppgifter i processen. När storleken på sanktionsavgiften skulle bestämmas var detta något som blev taget i beaktande. Sanktionsavgiften blev 8500 euro för företaget, medan underbiträdet inte fick någon sanktionsavgift. 

Här kan du läsa mer om ärendet på European Data Protection Boards hemsida.

AvtalGDPR 

GDPR är ett viktigt område för företagare och vi arbetar med att skriva och granska GDPR-avtal och dokument. Bland annat personuppgiftsbiträdesavtal, integritetsskyddspolicy, interna rutiner och registerförteckning. Dessutom har vi skapat hemsidan www.AvtalGDPR.se som där vi samlat massa information om specifikt GDPR. Till exempel sekretess som gäller för dataskyddsombud.